Γναθοπροσωπική Χειρουργική ΙΙ-Α

Καθηγητής Χρήστος Περισανίδης

Περιγραφή

 

Το μάθημα περιλαμβάνει σεμιναριακές παραδόσεις, κλινική και νοσοκομειακή παρακολούθηση.

Ακολουθούν οι θεματικές ενότητες, οι οποίες αντιστοιχούν σε κάθε σεμιναριακή παράδοση και σημειώνεται όπου έχει αναρτηθεί η παρουσίαση του μαθήματος.

 Δείτε ΕΔΩ αναλυτικότερες πληροφορίες για το μάθημα.

Σκοπός

Η απόκτηση γνώσεων σχετικών με την θεραπεία χειρουργικών παθήσεων της Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής.

Στόχοι

Ο φοιτητής στο τέλος του 10ου εξαμήνου θα πρέπει:

1. Να γνωρίζει την χειρουργική θεραπεία των καταγμάτων του σπλαχνικού κρανίου.

2. Να γνωρίζει την χειρουργική θεραπεία των ορθογναθικών ανωμαλιών.

3. Να γνωρίζει την χειρουργική θεραπεία των καλοήθων και κακοήθων όγκων της στοματογναθικής περιοχής.

4. Να γνωρίζει την χειρουργική θεραπεία των σιαλογόνων αδένων.

5. Να γνωρίζει την χειρουργική θεραπεία των παθήσεων της ΚΓΔ.

Μέθοδοι διδασκαλίας
  • Σεμινάρια σε ομάδες.
  • Κλινική άσκηση.
  • Νοσοκομειακή παρακολούθηση.
Κριτήρια επιτυχούς περάτωσης
  • Παρακολούθηση του 80% των σεμιναρίων.
  • Επιτυχής περάτωση των απαιτήσεων της κλινικής άσκησης.
  • Επιτυχής τελική εξέταση.

Ενότητες

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -