Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Αξιολόγηση του Μαθητή στην Εκπαίδευση (ΤΕΚ 125)-Εκπαιδευτική Αξιολόγηση (ΠΔ 112) STUDENT ASSESSMENT (PPP242)Αθανάσιος Βέρδης
Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία (60ΚΦΣ85, 60ΓΦΣ85)Ιωάννης Καλογεράκος
Εισαγωγή στην Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία (65ΦΣ20)Ιωάννης Καλογεράκος
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ (72ΚΟΙ011 ΤΜΗΜΑ ΙΣΠΑΝ)Παναγιώτης Πανταζάκος
Ιστορία Νεώτερης Ευρωπαϊκής Φιλοσοφίας, (Στο Γαλλικό τμήμα) (64807)Μιχαήλ Πάγκαλος
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΕΩΤΕΡΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΣΤΟ ΙΤΑΛΙΚΟ ΤΜΗΜΑ (ΦΣ 16)Μιχαήλ Πάγκαλος
ΦΛΣ 121 Φιλοσοφική Ανθρωπολογία (Ψυχολογία)  (PPP225) Άννα Λάζου
ΦΣ16  Ιστορία Νεώτερης Ευρωπαϊκής Φιλοσοφίας, (Στο Ισπανικό τμήμα) (PHILOSOPHY852)Μιχαήλ Πάγκαλος