Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Εισαγωγή στην Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία (65ΦΣ20)Ιωάννης Καλογεράκος
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ (72ΚΟΙ011 ΤΜΗΜΑ ΙΣΠΑΝ)Παναγιώτης Πανταζάκος
Ιστορία της Φιλοσοφίας: Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία (60ΚΦΣ85, 60ΓΦΣ85)Ιωάννης Καλογεράκος
ΦΛΣ 121 Φιλοσοφική Ανθρωπολογία (Ψυχολογία)  (PPP225) Άννα Λάζου