ΦΛΣ 121 Φιλοσοφική Ανθρωπολογία (Ψυχολογία)

Άννα Λάζου

Περιγραφή

Το μάθημα αυτό έχει στόχο να δείξουμε τη σχέση με μείζονα ρεύματα της ιστορίας της φιλοσοφίας ξεκινώντας από την αρχαιότητα, πώς πραγματεύθηκε η φιλοσοφία την έννοια του ανθρώπου, της ψυχής και τη σχέση ψυχής - σώματος. Εμφαση θα δοθεί στις αρχαιοελληνικές καταβολές του φιλοσοφικού αυτού προβλήματος. Τρίτον, θα επιχειρήσουμε να δείξουμε τις εφαρμογές και προεκτάσεις της φιλοσοφικής ανθρωπολογίας σε άλλους κλάδους της φιλοσοφίας (φιλοσοφική ψυχολογία, φιλοσοφία του νου φιλοσοφία της φύσης, μεταφυσική κι επιστημολογία, φιλοσοφία της γλώσσας, ηθική), στην τέχνη, στην θρησκεία, στην ψυχολογία, στην ιατρική και στις επιστήμες γενικότερα.

 

Θεωρούμε ότι το θέμα και το ειδικό περιεχόμενο του μαθήματος της Φιλοσοφικής Ψυχολογίας έχει ιδιαίτερη σημασία για τη θέση και το ρόλο της φιλοσοφίας σήμερα σε σχέση με τις εξελίξεις και τα σύγχρονα ενδιαφέροντα της γνώσης και της κοινωνίας.

 

 

Κωδικός: PPP225
Σχολή - Τμήμα: Φιλοσοφίας » Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών » 6ο εξάμηνο

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις