ΦΛΣ 121 Φιλοσοφική Ανθρωπολογία (Ψυχολογία)

Άννα Λάζου

Περιγραφή

Το μάθημα αυτό έχει στόχο να δείξουμε τη σχέση με μείζονα ρεύματα της ιστορίας της φιλοσοφίας ξεκινώντας από την αρχαιότητα, πώς πραγματεύθηκε η φιλοσοφία την έννοια του ανθρώπου, της ψυχής και τη σχέση ψυχής - σώματος. Εμφαση θα δοθεί στις αρχαιοελληνικές καταβολές του φιλοσοφικού αυτού προβλήματος.

Η φιλοσοφική ανθρωπολογία, ως νεότατος κλάδος της φιλοσοφίας, διακριτή από διαφορετικές ανθρωπολογίες επιστημονικής κυρίως κατεύθυνσης (όπως είναι η ιστορική, κοινωνική, πολιτισμική, εθνολογική, ιατρική, γλωσσολογική ανθρωπολογία κ.ά.), δίνει προτεραιότητα και πίστη στην κριτική σκέψη, στην αυτονομία του λόγου και στη δυνατότητα της ανθρώπινης νόησης να συγκροτεί με ελεύθερο τρόπο τους τρόπους διαχείρισης της πραγματικότητας αλλά και του ίδιου της του εαυτού (αυτοσυνείδηση).

Θεωρούμε ότι το θέμα και το ειδικό περιεχόμενο του μαθήματος της Φιλοσοφικής Ψυχολογίας έχει ιδιαίτερη σημασία για τη θέση και το ρόλο της φιλοσοφίας σήμερα σε σχέση με τις εξελίξεις και τα σύγχρονα ενδιαφέροντα της γν

Περισσότερα  

Ημερολόγιο