Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Aνάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (ACC254)Παναγιώτης Κούρτης
ΑΓΓΛΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (CORE178)Βασιλική Σταυροπούλου
ΑΓΓΛΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ - ΘΕΩΡΙΑ (CORE179)Βασιλική Σταυροπούλου
ΑΓΓΛΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ (CORE177)Βασιλική Σταυροπούλου
ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ / ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ (CORE125)Γεώργιος Σφακιανάκης
ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ / ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ - ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (ACC101)Σπυρίδων Παπαθανασίου
Αναλογικά Ηλεκτρονικά Συστήματα (CORE155)Γιάννης Σιγάλας
ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (CORE187)Αφροδίτη Κτενά
Ελεγκτική (CORE184)Παναγιώτης Κούρτης
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (CORE188)Δημήτριος Τριάρχης
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟ (CORE181)Βασιλική Σταυροπούλου
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (CORE164)Δρ Μαρία Πάντα
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ (acc140 )Άννα Κούτρα-Ταμαρέση
Εφαρμογές Ηλεκτροτεχνικών Υλικών (Εργαστήριο) (ΕΕ184)Βασίλειος Σταθόπουλος
Εφαρμογές Ηλεκτροτεχνικών Υλικών (Θ) (ΕΕ185)Βασίλειος Σταθόπουλος
ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Ι (CORE186)Αφροδίτη Κτενά
ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΙ (CORE130)Αφροδίτη Κτενά
Λογιστική Κόστους (CORE151)Χρήστος Τσιτσάκης
Λογιστική Κόστους Ι (παλαιό πρόγραμμα Λογιστικής) (CORE152)Χρήστος Τσιτσάκης
Λογιστική Κόστους ΙΙ (παλαιό πρόγραμμα Λογιστικής) (CORE153)Χρήστος Τσιτσάκης
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΆ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ (ΘΕΩΡΙΑ) (acc240)Άννα Κούτρα-Ταμαρέση
Μακροοικονομική 2 (CORE124)Θεόδωρος Παπαδόγγονας
Μηχανουργική Τεχνολογία (Θ) (CORE127)Αγαθοκλής Κριμπένης
ΝΕΥΡΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΑΣΑΦΗΣ ΛΟΓΙΚΗ (CORE121)Δημήτριος Καρράς
ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ - ΟΡΟΛΟΓΙΑ (ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ) (CORE180)Βασιλική Σταυροπούλου
Ξενοδοχειακή Λογιστική (CORE143)Παναγιώτης Κούρτης
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (241)Άννα Κούτρα-Ταμαρέση
ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (Acc248)Άννα Κούτρα-Ταμαρέση
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (CORE190)Ελένη Παπάρα
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (CORE189)Δημήτριος Τριάρχης
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ (CORE139)Δημήτριος Τριάρχης
ΧΗΜΕΙΑ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ (Ε) (MECH107)Βασίλειος Σταθόπουλος
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 (Θ) ()Σπυρίδων Παπαθανασίου
Χρηματοοικονομική Λογιστική Ι (CORE149)Χρήστος Τσιτσάκης
Χρηματοοικονομική Λογιστική ΙΙ (CORE150)Χρήστος Τσιτσάκης