ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ - ΟΡΟΛΟΓΙΑ (ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ)

Βασιλική Σταυροπούλου

Περιγραφή

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.

ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ - ΟΡΟΛΟΓΙΑ - ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

Δ’ Εξαμ. Σπουδών

Εισηγήτρια: Β. Σταυροπούλου

CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση
ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ - ΟΡΟΛΟΓΙΑ (ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ)

Ε.Κ.Π.Α. – ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.

ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ - ΟΡΟΛΟΓΙΑ - ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

Δ’ Εξαμ. Σπουδών

 

Εισηγήτρια: Β. Σταυροπούλου

 

 

Α. ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: 

Η ύλη προέρχεται από το βιβλίο «English for Avionics, Electrical Systems & Navigation-Student’s Book & Workbook», V. Stavropoulou, εκδ. Σύγχρονη Εκδοτική, 2013, και  περιλαμβάνεται στις συγκριμένες σελίδες του βιβλίου:

Student’s Book: σελ. 37-47 (Unit 2) και σελ. 53-61 (Unit 3).

Workbook: σελ. 355-359 (Unit 1) και σελ. 363-370 (Unit 2).

 

Β. ΤΡΟΠΟΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: 

 

Γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου σε ημερομηνία που καθορίζεται από το Τμήμα.