Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
NKUA ASHRAE Student Branch (CORE216)Μαρία Κούκου
ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (GEN106)Σπυρίδων Ταλιαδούρος
Εργαστήριο Μαθηματικά χρηματοπιστωτικής ανάλυσης (GEN102)Αναστάσιος Οικονομόπουλος
Οικονομοτεχνικές Μελέτες (ACC232)Αναστάσιος Οικονομόπουλος
Ποσοτικές Μέθοδοι Οικονομικής Ανάλυσης (GEN103)Αναστάσιος Οικονομόπουλος
Πρακτική Άσκηση (GEN104)Αναστάσιος Οικονομόπουλος
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ (CORE248)Ελένη Παπάρα
Σεμινάριο Τελειοφοίτων (GEN105)Αναστάσιος Οικονομόπουλος
Συστήματα Ραντάρ (ΑΕΡΟΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ) (709)Χρήστος Τσίνος