ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟ

Νικόλαος Κατέβας

Περιγραφή

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟ

Πρόγραμμα Σπουδών ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

 

CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟ

Ε.Κ.Π.Α. – ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Τ.Ε.

ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ (Στ’ εξαμ.)

 

Εισηγήτρια: Β. Σταυροπούλου

 

 

Α. Επιλογή βιβλίου:

Επιχειρηματικότητα για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, F. J. Greene, D. J. Storey, Ε. Φαφαλιού, Ι. Χασσίδ, εκδ. Κριτική, 2011.

 

Β. Διδακτέα ύλη μαθήματος (εάν και εφόσον η εξέταση γίνει δια ζώσης):

1η ενότητα (από το παραπάνω βιβλίο):

α. «Μικρές επιχειρήσεις: Η μεγάλη εικόνα, σελ. 40-48.

β. «Κατανοώντας την επιχειρηματικότητα», σελ. 58-78.

(βλ. αρχείο «ΕσΑ-ΥληΒιβλιου.pdf»).

2η ενότητα:

«Μικρομεσαίες επιχειρήσεις» - Σημειώσεις της καθηγήτριας (βλ. αρχείο «EsA-Yli Mathimatos-Symeioseis Kath.pdf», σελ. 2).

3η ενότητα:

«Ο ρόλος της τεχνολογίας στην ανάπτυξη» - Σημειώσεις της καθηγήτριας (βλ. αρχείο «EsA-Yli Mathimatos-Symeioseis Kath.pdf», σελ. 9).

4η ενότητα:

«Επιχειρηματικότητα και διοίκηση μικρών επιχειρήσεων» - Σημειώσεις της καθηγήτριας (βλ. αρχείο «EsA-Yli Mathimatos-Symeioseis Kath.pdf», σελ. 16).

 

Προσοχή: Ενδέχεται η διδακτέα ύλη να μην συμπίπτει απόλυτα με την εξεταστέα ύλη (τελική εξέταση), λόγω ενδεχόμενων μεταβολών. Οι σπουδαστές παρακαλούνται ως εκ τούτου να ενημερώνονται από το e-class για την ύλη που τελικά θα εξεταστούν.

 

Γ. Τελική εξέταση του μαθήματος: ΠΑΡΑΔΟΣΗ εργασιών (για την εξεταστική του Σεπτεμβρίου 2021).

 

Οι σπουδαστές καλούνται να επιλέξουν ΕΝΑ (1) εκ των πέντε (5) θεμάτων (βλ. αρχείο pdf στην ενότητα "Εργασίες") και να το αναπτύξουν. Το σύνολο λέξεων θα είναι περίπου 2.000.

 

ΟΔΗΓΙΕΣ

 

1) Δικαίωμα παράδοσης εργασίας έχουν μόνο οι σπουδαστές εκείνοι που έχουν δηλώσει το μάθημα.

 

2) Ημερομηνία κατάθεσης εργασίας: Οι σπουδαστές υποχρεούνται να υποβάλλουν την εργασία τους από τις 6 Σεπτεμβρίου μέχρι και τις 13 Σεπτεμβρίου 2021. Σε περίπτωση καθυστέρησης, η οποία όμως δεν πρέπει να υπερβαίνει τις τρεις (3) ημέρες, επιβάλλεται μείωση ενός βαθμού ανά ημέρα.

Οι εργασίες θα σταλούν σε ηλεκτρονική μορφή (ένα ολοκληρωμένο αρχείο σε μορφή .doc, .docx, .odt ή .pdf) αποκλειστικά στο e-class, στην ενότητα "Εργασίες".

 

3) Οι εργασίες επιβάλλεται να είναι μόνο ατομικές!

 

4) Δεν επιτρέπεται καμία αλλαγή στα θέματα εκ μέρους του σπουδαστή.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!

Σε περίπτωση που η διδάσκουσα διαπιστώσει…

α) ότι δυο ή περισσότερες εργασίες είναι πανομοιότυπες, ή και ακριβώς ίδιες, ή

β) ότι έχει γίνει απλή αντιγραφή (copy-paste) από το ιντερνέτ, ή από κάποιο βιβλίο, τότε επιφυλάσσεται είτε να μειώσει το βαθμό, είτε ακόμη και να μηδενίσει τις συγκεκριμένες εργασίες.

 

 

Τρόπος βαθμολόγησης

 

Οι εργασίες θα βαθμολογηθούν κατά τον εξής τρόπο: Η διδάσκουσα θα λάβει υπόψη της τρία σημαντικά στοιχεία. α) Το περιεχόμενο (ορθότητα, ακρίβεια, πληρότητα). β) Τη μη παρέκκλιση από τις οδηγίες σύνταξης και παράδοσης της εργασίας. γ) Τη σύγκριση με την εκάστοτε καλύτερη εργασία.

 

 

 

Οδηγίες συγγραφής και προτεινόμενη δομή της γραπτής εργασίας

 

Μια σωστά δομημένη γραπτή παρουσίαση μιας εργασίας είναι ουσιώδης αφού σ’ αυτή στηρίζεται ο καθηγητής για να εκτιμήσει τα αποτελέσματα: Μια πολύ καλή έρευνα μπορεί να υποεκτιμηθεί εάν δεν έχει καλή παρουσίαση. Η παρουσίαση πρέπει να διαθέτει σαφήνεια και να είναι ευκολοδιάβαστη. Δεν συνιστάται η εξ ολοκλήρου αντιγραφή κειμένων, ιδιαίτερα ηλεκτρονικών, αλλά μια σύνθεση του συγκεντρωμένου υλικού. Η εργασία πρέπει να περιέχει απαραίτητα μια ορισμένη δομή, η οποία αναλύεται ως εξής:

 1. Εξώφυλλο. Θα αναφέρονται ο τίτλος του μαθήματος, το Πανεπιστήμιο, η Σχολή, το Τμήμα, ο τίτλος εργασίας, τα στοιχεία του σπουδαστή (Ονοματεπώνυμο, Α.Μ., εξάμηνο, email), όνομα διδάσκοντος καθηγητή, ημερομηνία.
 2. Εισαγωγή/Πρόλογος.
 3. Κυρίως θέμα.
 4. Συμπέρασμα/Επίλογος.
 5. Βιβλιογραφία-Πηγές.

 

Παρατηρήσεις:

- Είναι απαραίτητο να υπάρχει ομοιομορφία. Αυτό σημαίνει ότι για όλη την εργασία, θα υπάρχει ένας ενιαίος τρόπος παρουσίασης. Σε περίπτωση που παρατίθενται πίνακες, πρέπει να αναφέρεται η πηγή τους.

- Το συμπέρασμα όπως και η εισαγωγή πρέπει να είναι σύντομο. Το συμπέρασμα αποτελεί ουσιαστικά μια ανακεφαλαίωση των βασικών αξόνων της εργασίας σημειώνοντας, ενδεχομένως, και την τοποθέτηση του σπουδαστή επί τους θέματος.

- Για τα βιβλία, η πηγή θα γραφεί ως εξής: συγγραφέας, έτος, τίτλος βιβλίου, εκδοτικός οίκος, τόπος έκδοσης. Αντίστοιχα θα γραφεί και η πηγή προερχόμενη από άρθρο περιοδικού ή στατιστικό δελτίο. Για τις ιστοσελίδες, αναφέρεται ή διεύθυνσή τους.

Οι πηγές διαχωρίζονται ανάλογα με την φύση τους. Πρώτα παρατίθενται οι έντυπες πηγές (βιβλία, περιοδικά) με αλφαβητική σειρά, μετά οι ηλεκτρονικές (ιστοσελίδες).

 

Ενδεικτική προτεινόμενη βιβλιογραφία:

 • Avlonas Nikos, Nassos George (2014), Practical Sustainability Strategies: How to Gain a Competitive Advantage, εκδ. Wiley.
 • Dyson Robert (Editor), O'Brien Frances (Editor) (1998), Strategic Development: Methods and Models, εκδ. John Wiley & Sons.
 • Καρβούνης Σωτήρης, Γεωργακέλλος Δημήτριος (2003), Διαχείριση του Περιβάλλοντος-Επιχειρήσεις & Βιώσιμη Ανάπτυξη, Β’ έκδοση, εκδ. Σταμούλη.
 • Κομνηνός Νίκος (2005), Τεχνοπόλεις και στρατηγικές ανάπτυξης στην Ευρώπη, εκδ. Gutenberg.
 • Παπαδάκης Βασίλης (2011), Στρατηγική των επιχειρήσεων (τ.1)-Ελληνική και διεθνής εμπειρία: Θεωρία, εκδ. Μπένου Ε.
 • Παπακωνσταντίνου Παναγιώτα, Σμυρνής Νεκτάριος, Ανδρουτσόπουλος Θεόδωρος, Νικολόπουλος Παναγιώτης (2011), Στρατηγικό Μάνατζμεντ-Εφαρμογές μοντέλων στρατηγικής σε περίοδο οικονομικής κρίσης, εκδ. Κλειδάριθμος.
 • Ρέππας Παναγιώτης (2002), Οικονομική ανάπτυξη - Θεωρίες και στρατηγικές, εκδ. Παπαζήση.
 • Σκούντζος Θεόδωρος (1996), Στρατηγική Οικονομικής Ανάπτυξης, εκδ. Σταμούλη.
 • Weil David (2006), Οικονομική Μεγέθυνση, εκδ. Π.Χ. Πασχαλίδης.

 

…και διαδίκτυο.

 

 

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις