Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Ανάλυση δεδομένων με τη χρήση του SPSS (PPP821)Αντώνιος Μπούρας
Διδασκαλία της νεοελληνικής γλώσσας (PPP817)Αθανάσιος Μιχάλης
Ειδική Αγωγή - ΠΜΣ ΘΕΠΑΕΕ Κατεύθυνση "Ειδική Αγωγή" (PPP)Φαίη Αντωνίου
Εισαγωγικό Μάθημα: "Διαπολιτισμική Εκπαίδευση"   (PPP847)Χρήστος Παρθένης
Εκπαιδευτικά Προγράμματα Διδασκαλία, Μάθηση και Αξιολόγηση (PPP446)Ευαγγελία Φρυδάκη
Επαγγελματική Ανάπτυξη των Εκπαιδευτικών και Διδασκαλία  (PPP577)Μαρία Μαμούρα
ΘΕΠΑΕΕ Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης (PPP719)Αντιγόνη-Άλμπα Παπακωνσταντίνου
ΘΕΠΑΕΕ-Ειδική Διδακτική της Ιστορίας (PPP488)Μαρία Μαμούρα
Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης (PPP626)Αντιγόνη-Άλμπα Παπακωνσταντίνου
Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας (ΘΕΠΑΕΕ) 2021-2022 (PPP436)Αθανάσιος Βέρδης, Αντιγόνη-Άλμπα Παπακωνσταντίνου
Μεθοδολογία και Πράξη της Διαπολιτισμικής Έρευνας (PPP819)Αντιγόνη-Άλμπα Παπακωνσταντίνου
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (PPP615)Άννα Σαΐτη
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ - ΠΜΣ ΘΕΠΑΕΕ (PPP813)Μαρία Δασκολιά
Πρακτική Άσκηση Μεταπτυχιακών Φοιτητών Κατεύθυνσης Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης (PPP823)Αντιγόνη-Άλμπα Παπακωνσταντίνου
Πρακτική Άσκηση ΠΜΣ ΘΕΠΑΕΕ "Ειδική Αγωγή" (PPP701)Φαίη Αντωνίου
Πρακτική Άσκηση: Διδασκαλία, Έρευνα και Αξιολόγηση στο Σχολικό Περιβάλλον [ΠΜΣ ΘΕΠΑΕΕ] (PPP846)Μαρία Μαμούρα
Σχεδιασμός και Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού 2016 (PPP658)Νικολέτα Γιαννούτσου
Σχολική Μονάδα: κλίμα, κουλτούρα και επικοινωνία (PPP616)Μανώλης Κουτούζης