Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Διδασκαλία της νεοελληνικής γλώσσας (PPP817)Αθανάσιος Μιχάλης
Ειδική Αγωγή - ΠΜΣ ΘΕΠΑΕΕ Κατεύθυνση "Ειδική Αγωγή" (PPP)Φαίη Αντωνίου
Εισαγωγικό Μάθημα: "Διαπολιτισμική Εκπαίδευση"   (PPP847)Χρήστος Παρθένης
Εκπαιδευτικά Προγράμματα Διδασκαλία, Μάθηση και Αξιολόγηση (PPP446)Ευαγγελία Φρυδάκη
Επαγγελματική Ανάπτυξη των Εκπαιδευτικών και Διδασκαλία  (PPP577)Μαρία Μαμούρα
Εφαρμοσμένη Ανάλυση της Συμπεριφοράς (PPP849)Αγγελική Γενά, Πέτρος Γαλάνης
ΘΕΠΑΕΕ Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης (PPP719)Αντιγόνη-Άλμπα Παπακωνσταντίνου
ΘΕΠΑΕΕ- Μεθοδολογία Διδασκαλίας Ανθρωπιστικών Αντικειμένων: Ειδική Διδακτική της Ιστορίας (PPP488)Μαρία Μαμούρα
Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης (PPP626)Αντιγόνη-Άλμπα Παπακωνσταντίνου
Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας (ΘΕΠΑΕΕ) 2021-2022 (PPP436)Αθανάσιος Βέρδης, Αντιγόνη-Άλμπα Παπακωνσταντίνου
Μεθοδολογία Έρευνας και Στατιστική (PPP821)Αντώνιος Μπούρας
Μεθοδολογία και Πράξη της Διαπολιτισμικής Έρευνας (PPP819)Αντιγόνη-Άλμπα Παπακωνσταντίνου
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (PPP615)Άννα Σαΐτη
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ - ΠΜΣ ΘΕΠΑΕΕ (PPP813)Μαρία Δασκολιά
Πρακτική Άσκηση Μεταπτυχιακών Φοιτητών Κατεύθυνσης Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης (PPP823)Αντιγόνη-Άλμπα Παπακωνσταντίνου
Πρακτική Άσκηση ΠΜΣ ΘΕΠΑΕΕ "Ειδική Αγωγή" (PPP701)Φαίη Αντωνίου
Πρακτική Άσκηση: Διδασκαλία, Έρευνα και Αξιολόγηση στο Σχολικό Περιβάλλον [ΠΜΣ ΘΕΠΑΕΕ] (PPP846)Μαρία Μαμούρα
Σχεδιασμός και Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού 2016 (PPP658)Νικολέτα Γιαννούτσου
Σχολική Μονάδα: κλίμα, κουλτούρα και επικοινωνία (PPP616)Μανώλης Κουτούζης