Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Diplomacy through Experts (LAW871)Photini Pazartzis, George Kyriakopoulos, Dr. Akis Papastavridis
Diplomatic & Consular Law (LL.M. module) (LAW840)Anastasios Gourgourinis
Fundamentals of Public International Law  (LAW654)Prof. Linos-Alexander Sicilianos
INTERNATIONAL AIR, SPACE AND TELECOMMUNICATIONS LAW (LAW641)Assistant Professor George D. Kyriakopoulos (Γεώργιος Κυριακόπουλος), Dr. Marco Ferrazzani
International Humanitarian Law (LAW839)Professor Photini Pazartzis, Dr. Stavros-Evdokimos Pantazopoulos
Law of the World Trade Organization (LL.M. module) (LAW497)Anastasios Gourgourinis
LL.M. 2023-2024: Law of the Sea (LAW1022)Maria Gavouneli, Akis Papastavridis
LLM 2022-2023 International Environmental & Energy Law (LAW977)Maria Gavouneli, Stavros Pantazopoulos
LLM 2022-2023 PIL Dissertations (LAW1006)L.-A. Sicilianos, Maria Gavouneli, G. Kyriakopoulos, A. Gourgourinis, E. Papastavridis, S.-E. Pantazopoulos
LLM 2022-2023: Business & Human Rights (LAW909)Maria Gavouneli
LLM 2023-2024 Human Rights Law (LAW1032)Maria Gavouneli, Ilias Plakokefalos
NEW TECHNOLOGIES AND INTERNATIONAL LAW (LAW931)George D. Kyriakopoulos
Seminar II, PIL (Parallel Proceedings in International Law ) (LAW887)Νικόλαος Βούλγαρης
ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ ΕΝΝΟΜΗΣ ΤΑΞΗΣ (LAW272)Μεταξία Ι. Κουσκουνά, επίκουρη καθηγήτρια δικαίου ΕΕ
ΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΘΕΣΜΩΝ (LAW519)Ελένη Διβάνη