Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Diplomacy through Experts (LAW871)Photini Pazartzis, George Kyriakopoulos, Dr. Akis Papastavridis
Diplomatic & Consular Law (LL.M. module) (LAW840)Dr Anastasios Gourgourinis
Fundamentals of Public International Law  (LAW654)Prof. Linos-Alexander Sicilianos
INTERNATIONAL AIR, SPACE AND TELECOMMUNICATIONS LAW (LAW641)Assistant Professor George D. Kyriakopoulos (Γεώργιος Κυριακόπουλος)
International Humanitarian Law (LAW839)Professor Photini Pazartzis, Dr. Stavros-Evdokimos Pantazopoulos
International Investment Law & Arbitration (LL.M. module) (LAW479)Dr Anastasios Gourgourinis
International Law & Domestic Courts (LL.M. module) (LAW878)Linos-Alexander Sicilianos; Maria Gavouneli; Anastasios Gourgourinis
International Law Processes: The International Judicial Function 2021-2022 (LAW882)Professor Photini Pazartzis
Law of the World Trade Organization (LL.M. module) (LAW497)Dr Anastasios Gourgourinis
LLM 2021-2022: Business & Human Rights (LAW909)Μαρία Γαβουνέλη
LLM 2021-2022: International Environmental & Energy Law (LAW891)Professor Maria Gavouneli
LLM 2021-2022: International Human Rights Law (LAW854)Maria Gavouneli
LLM 2021-2022: Law of the Sea (LAW855)Maria Gavouneli, Akis Papastavridis
Seminar II, PIL (Parallel Proceedings in International Law ) (LAW887)Νικόλαος Βούλγαρης
ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ ΕΝΝΟΜΗΣ ΤΑΞΗΣ (LAW272)Μεταξία Ι. Κουσκουνά, επίκουρη καθηγήτρια δικαίου ΕΕ
ΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΘΕΣΜΩΝ (LAW519)Ελένη Διβάνη