Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Diplomacy through Experts (LAW871)Photini Pazartzis, George Kyriakopoulos, Dr. Akis Papastavridis
Diplomatic & Consular Law (LL.M. module) (LAW840)Assistant Professor Anastasios Gourgourinis
Fundamentals of Public International Law  (LAW654)Prof. Linos-Alexander Sicilianos
INTERNATIONAL AIR, SPACE AND TELECOMMUNICATIONS LAW (LAW641)Assistant Professor George D. Kyriakopoulos (Γεώργιος Κυριακόπουλος)
International Humanitarian Law (LAW839)Professor Photini Pazartzis, Dr. Stavros-Evdokimos Pantazopoulos
International Investment Law & Arbitration (LL.M. module) (LAW479)Assistant Professor Anastasios Gourgourinis
International Law & Domestic Courts (LL.M. module) (LAW878)Professor Linos-Alexander Sicilianos; Professor Maria Gavouneli; Assistant Professor Anastasios Gourgourinis
International Law Processes: The International Judicial Function 2022-2023 (LAW882)Professor Photini Pazartzis, Assistant Professor Anastasios Gourgourinis
Law of the World Trade Organization (LL.M. module) (LAW497)Assistant Professor Anastasios Gourgourinis
LLM 2022-2023 International Environmental & Energy Law (LAW977)Maria Gavouneli, Stavros Pantazopoulos
LLM 2022-2023 International Human Rights Law (LAW932)Maria Gavouneli
LLM 2022-2023 PIL Dissertations (LAW1006)L.-A. Sicilianos, Maria Gavouneli, G. Kyriakopoulos, A. Gourgourinis, E. Papastavridis, S.-E. Pantazopoulos
LLM 2022-2023: Business & Human Rights (LAW909)Maria Gavouneli
LLM 2022-2023: Law of the Sea (LAW934)Maria Gavouneli, Akis Papastavridis
NEW TECHNOLOGIES AND INTERNATIONAL LAW (LAW931)George D. Kyriakopoulos
Seminar II-PUBLIC INTERNATIONAL LAW (LAW966)Efthymios (Akis) Papastavridis; Matina Papadaki
Seminar II, PIL (Parallel Proceedings in International Law ) (LAW887)Νικόλαος Βούλγαρης
ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ ΕΝΝΟΜΗΣ ΤΑΞΗΣ (LAW272)Μεταξία Ι. Κουσκουνά, επίκουρη καθηγήτρια δικαίου ΕΕ
ΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΘΕΣΜΩΝ (LAW519)Ελένη Διβάνη