Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Ανάπτυξη Εφαρμογών Βασισμένων σε Αισθητήρες (M106)Γεώργιος Κουρουπέτρογλου και Αλέξανδρος Πίνο
Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός (18206)Νικόλαος Βλασσόπουλος
Διασύνδεση Η/Υ με τον Αναλογικό Κόσμο (H/A 625)Γεώργιος Κουρουπέτρογλου και Αλέξανδρος Πίνο
Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι (PHYS293)Διονύσης Ρεΐσης
Επικοινωνία Ανθρώπου Μηχανής - Τεχνολογίες Φωνής (Η/Α 715)Γεώργιος Κουρουπέτρογλου
Επικοινωνία Ανθρώπου-Υπολογιστή με Ομιλία (Φωνητικές Διεπαφές Χρήστη-Τεχνολογίες Φωνής)  (M116 )Γεώργιος Κουρουπέτρογλου
Μικροεπεξεργαστές- DSPs (PHYS311)Μανώλης Τσίλης
Παράλληλα και Κατανεμημένα Συστήματα (PHYS294)Διονύσης Ρεΐσης
Προηγμένα Θέματα Πληροφοριακών & Υπολογιστικών Συστημάτων-18206 (PHYS305)Διονύσης Ρεΐσης
Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου Ι (PHYS303)Ξανθή Παπαγεωργίου
Συστήματα Υπολογιστών (μεταπτυχιακό) (10EK212)Δ. Ρεΐσης