Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Αριθμητικές Μέθοδοι-Εφαρμογές στα Γεωφυσικά Ρευστά (19404)Μ. Τόμπρου, Α. Ντάντου
Αρχές και Εφαρμογές Τηλεπισκόπησης (PHYS333)Κ.Καρτάλης, Ε. Γιαννακάκη
Ατμοσφαιρική Φυσική και Χημεία (19405)Χ. Τζάνης, E. Μποσιώλη, Δ. Δεληγιώργη
Ατμοσφαιρικό Οριακό Στρώμα (ΑΟΣ) στο μεταπτυχιακό (PHYS314)Μαρία Τόμπρου-Τζέλλα, Κωνσταντίνος Χέλμης, Γεωργία Παπαιωάννου
Δυναμική της ατμόσφαιρας (μεταπτυχιακό) (PHYS250)Έλενα Φλόκα
Δυναμική των Γεωφυσικών Ρευστών (PHYS317)Σαράντης Σοφιανός και Μαρία Τόμπρου
Εφαρμοσμένος Ενεργειακός Σχεδιασμός (PHYS271)Μ.Ν. Ασημακοπούλου, Χ. Γεωργάκη
Κλίμα - Κλιματικές Διακυμάνσεις (19411)Κ. Καρτάλης, Χ. Τζάνης
ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (PHYS295)Σ. Καρατάσου, Ε. Μποσιώλη
Μέθοδοι και Όργανα Περιβαλλοντικών Μετρήσεων (PHYS332)Κ. Βαρώτσος, Ε. Γιαννακάκη
Μοντέλα ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας (19415)Ε. Μποσιώλη, Π. Πατλάκας
Συνοπτική Μετεωρολογία (μεταπτυχιακό) (10ΕΚ311)Ε. Φλόκα, Α. Ντάντου, Α. Πρωτονοταρίου
Φυσική Δομημένου Περιβάλλοντος (PHYS198)Μ.Ν. Ασημακοπούλου, Χ. Γεωργάκη
Φυσική Μέσης και Ανώτερης Ατμόσφαιρας (19414)Χ. Τζάνης
Φυσική νεφών και φαινόμενα μέσης κλίμακας (μεταπτυχιακό) (PHYS312)Μαρία Τόμπρου-Γεωργία Σωτηροπούλου
Φυσική της Ατμόσφαιρας (PHYS350)Κ. Καρτάλης, Ε. Γιαννακάκη
Φυσική Ωκεανογραφία (Μεταπτυχιακό) (PHYS355)Σαράντης Σοφιανός, Βασίλειος Βερβάτης