Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Αστροφυσική Πλάσματος (18309)Ν. Βλαχάκης
Αστροφυσική Υψηλών Ενεργειών (18038)Απόστολος Μαστιχιάδης, Μαρία Πετροπούλου
Βασικά Θέματα Αστροφυσικής (18301)Ν. Βλαχάκης, Α. Μαστιχιάδης
Γαλαξιακή & Εξωγαλαξιακή Αστρονομία (PHYS322)Στέλιος Καζαντζίδης
Διαστημική Φυσική (18302)Ιωάννης Δαγκλής
Ηλιακή Φυσική (18310)Ιωάννης Δαγκλής
Μηχανική (PHYS181)Ιωάννου Πέτρος και Θεοχάρης Αποστολάτος
Υπολογιστική Αστροφυσική (PHYS361)Καλλιόπη Δασύρα & Στυλιανός Καζαντζίδης