Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Αστροφυσική Πλάσματος (18309)Ν. Βλαχάκης
Γαλαξιακή & Εξωγαλαξιακή Αστρονομία (PHYS322)Στέλιος Καζαντζίδης
Μηχανική (PHYS181)Ιωάννου Πέτρος και Θεοχάρης Αποστολάτος