Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Εκπαιδευτής Τύπος
ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ (PHYS216)Γεώργιος Κάλλος
Δυναμική των Ρευστών (PHYS210)Νεκτάριος Βλαχάκης, Σαράντης Σοφιανός
.
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ & ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗ ΣΩΜΑΤΙΑ (PHYS122)ΤΜΗΜΑ Α': ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ - ΜΕΡΤΖΙΜΕΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Β': ΓΙΟΚΑΡΗΣ -ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΣ - ΣΤΥΛΙΑΡΗΣ
.
Εργαστήριο Κορμού ΙΙ (PHYS211)Ε. Στυλιάρης, Ν. Σαρλής, Ε. Νισταζάκης
.
Εργαστήριο Πυρηνικής Φυσικής (PHYS134)
.
Ηλεκτρομαγνητισμός ΙΙ (PHYS127)Xριστίνα Κουρκουμέλη, Βασίλης Σπανός
.
Κβαντική Οπτική & lasers (PHYS107)Κωνσταντίνος Σιμσερίδης
.
Κβαντομηχανική ΙΙ (PHYS247)Κωνσταντίνος Σφέτσος
Μη Γραμμικά Δυναμικά Συστήματα (PHYS289)Πέτρος Ιωάννου - Θεοχάρης Αποστολάτος
.
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΙΙ (PHYS260)Ιωάννης Λελίδης, Άρης Μουστάκας, Αντώνιος Παπαθανασίου
.
ΦΥΣΙΚΗ ΤΗΣ ΓΗΣ (Φυσική του Στερεού Φλοιού της Γης και Δυναμική των Σεισμών) (PHYS117)Αντώνιος Παπαθανασίου