Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ V (2019-2020) (SLAVSTUD165)Γκέντσο Μπάνεβ
ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΡΩΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ: ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1 (Ζ΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ) (SLAVSTUD228)Αθανάσιος Νάτσης
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΣΟΒΙΕΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ  (717107)Νικόλαος Παπαστρατηγάκης
Μετάφραση και διερμηνεία: από τη θεωρία στην πράξη ΙΙ (SLAVSTUD199)Έλενα Σαρτόρι
ΠΟΛΩΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ V (717109)Αναστασία Χατζηγιαννίδη
Ρωσικά 7 2018 - 2019 (SLAVSTUD272)Ιωάννης Γεωργιάδης
.
ΡΩΣΙΚΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ (Β΄ήμισυ 19ου - αρχές 20ού αι.) (717112)Νικόλαος Παπαστρατηγάκης
Σερβική/Κροατική Γλώσσα V – Στοιχεία Πολιτισμού της Μεσαιωνικής Περιόδου (717110)Δημοσθένης Χατζηλέλεκας
.
Συγκριτική λαογραφία της ΝΑ Ευρώπης (717004)Μαριάνθη Καπλάνογλου