Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Βουλγαρική Γλώσσα και Πολιτισμός V (SLAVSTUD165)Γκέντσο Μπάνεβ
ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΡΩΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ: ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Ι (717005)Αθανάσιος Νάτσης
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΣΟΒΙΕΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ  (717107)Νικόλαος Παπαστρατηγάκης
Κειμενικά είδη της Ρωσικής Γλώσσας  (SLAVSTUD317)Τατιάνα Μπορίσοβα
Πολωνική Γλώσσα και Πολιτισμός V (717109)Αναστασία Χατζηγιαννίδη
Ρωσικά 7: Δεξιότητες στο προφορικό λόγο 2023 - 2024 (SLAVSTUD347)Ιωάννης Γεωργιάδης
ΡΩΣΙΚΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ (Β΄ήμισυ 19ου - αρχές 20ού αι.) (717112)Νικόλαος Παπαστρατηγάκης
Ρωσική λογοτεχνία του 20ού αιώνα: Πρώτη περίοδος (718009)Έλενα Σαρτόρι, Όλγα Αλεξανδροπούλου
Σλαβική Παλαιογραφία (717113)Πολύδωρος Γκοράνης
Συγκριτική λαογραφία της ΝΑ Ευρώπης (717004)Μαριάνθη Καπλάνογλου, Γιώργος Κούζας