Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ II (ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ) (DENT518)Μαρία Πιάγκου
Ανατομική ΙΙ (ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ) (51066)Θεόδωρος Τρουπής
Αρχές Βιοϋλικών (51503)Καθ. Γ. Ηλιάδης, Καθ. Γρ. Πολυζώης, Αναπλ. Καθ. Σπ. Ζηνέλης, Επίκ. Καθ. Ν. Πολυχρονάκης, Γ. Πολυχρόνης, Μ. Δημητριάδη, Μ. Ζαφειροπούλου, Μ. Γαϊταντζοπούλου
ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Ι - ΟΔ/ΚΗΣ (MED701)Ε. Μπάσδρα
Γενική Ιστολογία Εμβρυολογία-Ιστολογία Εμβρυολογία Στόματος (DENT417)Κ. Τόσιος, Γ. Γοργούλης
ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΉ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (DENT514)Τριαντάφυλλος Παπαδόπουλος
ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ - ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ (MED684)
Μέλη ΔΕΠ Εργαστηρίου Ιατρικής Φυσικής
Ιατρική Χημεία Οδοντιατρικής (Νέο ΠΠΣ) (51506)Ευθυμία Μπάσδρα
Κρανιοστοματογναθικό Σύστημα Ι (DENT587)Κωνσταντίνος Τόσιος
ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΥΓΚΛΕΙΣΗ (DENT212)Μασούρας Κων/νος