ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΥΓΚΛΕΙΣΗ

Μασούρας Κων/νος

Περιγραφή

Προπτυχιακό μάθημα του 2ου εξαμήνου σπουδών, που δίνει στο φοιτητή τις απαραίτητες εκείνες γνώσεις σχετικά με την συνήθη μορφολογία όλων των ομάδων δοντιών του οδοντικού φραγμού (μόνιμου και νεογιλού), με ιδιαίτερη έμφαση στα μόνιμα δόντια.

Ημερολόγιο