Γενική Ιστολογία Εμβρυολογία-Ιστολογία Εμβρυολογία Στόματος

Κ. Τόσιος, Γ. Γοργούλης

Περιγραφή

Η γνώση της εμβρυολογικής διάπλασης και της μικροσκοπικής δομής των μαλακών και σκληρών ιστών του προσώπου, της στοματογναθικής περιοχής, και των μεγάλων σιελογόνων αδένων, και η συσχέτιση της δομής με τη λειτουργία τους.

Ο φοιτητής στο τέλος του 2ου εξαμήνου θα είναι ικανός:

  1. Να περιγράφει την εμβρυολογική διάπλαση του προσώπου, της στοματογναθικής περιοχής, και των μεγάλων σιελογόνων αδένων.
  2. Να περιγράφει τη μικροσκοπική δομή των φυσιολογικών μαλακών και σκληρών ιστών της στοματογναθικής περιοχής, και των μεγάλων σιελογόνων αδένων, και να κατονομάζει τα χαρακτηριστικά τους.
  3. Να αναγνωρίζει με το οπτικό μικροσκόπιο τους φυσιολογικούς μαλακούς και σκληρούς ιστούς της στοματογναθικής περιοχής, και των μεγάλων σιελογόνων αδένων, και να αναγνωρίζει τα κύρια μικροσκοπικά χαρακτηριστικά τους.
  4. Να συσχετίζει τη μικροσκοπική δομή των φυσιολογικών μαλακών και σκληρών ιστών της στοματογναθικής περιοχής, και των μεγάλων σιελογόνων αδένων με τη λειτουργία τους.
  5. Να συσχετίζει, σε πρώιμο επίπεδο, τα ι
Περισσότερα  
Προστατεύονται όλα τα δικαιώματα