Όνομα Άσκησης Ρυθμίσεις άσκησης
Γενική ιστολογία Εμβρυολογία - Ιστολογία και Εμβρυολογία Στόματος, περιόδου εαρινού εξαμήνου 2020-21  (έχει λήξει
Έναρξη: 2/7/21, 1:10 μ.μ.
Λήξη: 2/7/21, 2:50 μ.μ.
Διάρκεια: 90 λεπτά
Προσπάθειες: 1/1