Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Emotion, Motivation and Political Behaviour (MEDIA380)Μπετίνα Ντάβου (Bettina Davou)
Media Sociolinguistics / Κοινωνιογλωσσολογία των Μέσων (MEDIA139)Spiros Moschonas / Σπύρος Μοσχονάς
.
porn studies- seminar (MEDIA314)Λίζα Τσαλίκη
Ανάλυση Δεδομένων στη Δημοσιογραφία (Computational/Data Journalism) - Η γλώσσα προγραμματισμού Python (MEDIA304)Κωνσταντίνος Μουρλάς, Αικατερίνη Σωτηράκου
Αξιολόγηση και Διοίκηση Υπηρεσιών Ψηφιακής Επικοινωνίας (MEDIA248)Δημήτρης Γκούσκος
Διαπροσωπικές Σχέσεις στην Ψηφιακή Εποχή (MEDIA378)Παναγιώτης Χαλάτσης
Διεθνής διάσταση του Εθνικισμού (MEDIA324)Κωνσταντίνος Κανελλόπουλος
Εθνικισμός και ΜΜΕ (MEDIA383)Κωνσταντίνος Κανελλόπουλος
Ειδησεογραφία & Ρεπορτάζ (MEDIA226)Στέλιος Παπαθανασόπουλος, Συνεργάτες: Νίκος Ελευθερόγλου, Δρ. Αχιλλέας Καραδημητρίου
Ειδικά ρεπορτάζ (MEDIA100)Στέλιος Παπαθανασόπουλος, Ανδρέας Παναγόπουλος
Ηλεκτρονική Διαχείριση Εντύπου (MEDIA316)Αντώνιος Νείρος
Θέση και ρόλος της λογοτεχνίας στη νεωτερικότητα (83ΝΣΠ19)Έλλη Φιλοκύπρου
.
Κοινωνιολογία των ειδήσεων (MEDIA384)Κωνσταντίνος Κανελλόπουλος
Οργάνωση & Ροή Προγράμματος (MEDIA300)Νίκος Μύρτου
Παιδί και ΜΜΕ (MEDIA244)Ανθή Σιδηροπούλου - Μπετίνα Ντάβου
Πολιτικό και διπλωματικό ρεπορτάζ (MEDIA319)Μαρίνα Ρήγου
Πολιτιστική Χορηγία (MEDIA308)Θεοκλής-Πέτρος Ζούνης
πτυχιακές εργασίες σε θέματα Ψηφιακής Επικοινωνίας (MEDIA313)Δημήτρης Γκούσκος
.
Πτυχιακή Εργασία (MEDIA376)Κωνσταντίνος Μουρλάς
.
Πτυχιακή Εργασία με αντικείμενο την Πολιτιστική Διαχείριση (MEDIA392)Θεοκλής-Πέτρος Ζούνης
πτυχιακή εργασία- σεμινάριο- τσαλίκη λίζα (MEDIA398)Λίζα Τσαλίκη
Σεμινάριο Πολιτισμικές διαστάσεις στα ΜΜΕ (MEDIA400)Μυρτώ Ρήγου
Σεμινάριο πτυχιακής εργασίας "Κοινωνική θεωρία και μαζική επικοινωνία" (MEDIA388)Γεώργιος Πλειός
.
Σεμινάριο πτυχιακής εργασίας- Σ. Πουλακιδάκος (MEDIA389)Σταμάτης Πουλακιδάκος
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ψυχολογία των Διαπροσωπικών Σχέσεων (MEDIA386)Παναγιώτης Χαλάτσης
.
Σεμινάριο Ραδιοφώνου – Ραδιοφωνική Δημοσιογραφία  (MEDIA286)Μαρίνα Ρήγου
Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ψηφιακών Παιχνιδιών Επικοινωνιακού Σκοπού (MEDIA250)Δημήτρης Γκούσκος
Τα Διαρθρωτικά Ταμεία και το Κοινωνικό Κράτος στην Ε.Ε. (Σεμινάριο)Σαββατού Τσολακίδου
Ψηφιακά περιβάλλοντα επικοινωνίας: σχεδιασμός, αξιολόγηση και έρευνα για την προσωπική και κοινωνική χρήση τους (MEDIA393)Δημήτριος Χαρίτος
Ψυχοκοινωνιολογία των ΜΜΕ (83 Ε 112)Νικόλας Χρηστάκης