Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Βασικές έννοιες στη Θεωρία της Επικοινωνίας (MEDIA260)Μυρτώ Ρήγου
Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία των ΜΜΕ (MEDIA404)Γεώργιος Πλειός
Εισαγωγή στην Ψυχολογία της Επικοινωνίας (83ΝΥ105)Παναγιώτης Χαλάτσης
Θεωρία της Μαζικής Επικοινωνίας (MEDIA154)Γιώργος Πλειός, Σαββατού Τσολακίδου
κοινωνική θεωρία 2019-2020/ social theory 2019-2020 (MEDIA278)λίζα τσαλίκη/liza tsaliki
Πρακτικές εφαρμογές της Τεχνολογίας της Πληροφορίας στην Επικοινωνία και τα ΜΜΕ (MEDIA261)Κωνσταντίνος Μουρλάς
Τεχνολογία της Πληροφορίας στην Επικοινωνία : Εξέταση Μαθήματος (MEDIA442)Κωνσταντίνος Μουρλάς
Τεχνολογία της Πληροφορίας στην Επικοινωνία και τα ΜΜΕ (MEDIA377)Κωνσταντίνος Μουρλάς