Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Βασικές έννοιες στη Θεωρία της Επικοινωνίας (MEDIA260)Μυρτώ Ρήγου
Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία των ΜΜΕ (MEDIA404)Γεώργιος Πλειός
Εισαγωγή στην Ψυχολογία της Επικοινωνίας (83ΝΥ105)Παναγιώτης Χαλάτσης
.
Θεωρία της Μαζικής Επικοινωνίας (MEDIA154)Γιώργος Πλειός, Σαββατού Τσολακίδου
κοινωνική θεωρία 2019-2020/ social theory 2019-2020 (MEDIA278)λίζα τσαλίκη/liza tsaliki
Πρακτικές εφαρμογές της Τεχνολογίας της Πληροφορίας στην Επικοινωνία και τα ΜΜΕ (MEDIA261)Κωνσταντίνος Μουρλάς
Τεχνολογία της Πληροφορίας στην Επικοινωνία και τα ΜΜΕ (MEDIA377)Κωνσταντίνος Μουρλάς
.