Τεχνολογία της Πληροφορίας στην Επικοινωνία και τα ΜΜΕ

Κωνσταντίνος Μουρλάς

Περιγραφή

Το μάθημα αυτό απευθύνεται στους φοιτητές του Τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και έχει σαν σκοπό τη διδασκαλία των Νέων Τεχνολογιών με έμφαση στις εφαρμογές της νέας τεχνολογίας και της Πληροφορικής σε θέματα επικοινωνίας και μέσων μαζικής ενημέρωσης.

Η παρουσίαση και η εμπέδωση όλων των θεμάτων θα γίνεται με παραδείγματα κατά τη διάρκεια των διαλέξεων.

Στόχοι

Να διδαχθούν οι βασικές έννοιες των νέων τεχνολογιών και της πληροφορικής, να παρουσιαστούν προηγμένες εφαρμογές επικοινωνίας και Μ.Μ.Ε. καθώς και να διδαχθεί η χρήση του Διαδικτύου.  

Τρόπος Διδασκαλίας

Η διδασκαλία θα στηρίζεται στις διαλέξεις. Θα καταβληθεί προσπάθεια για την ενεργή συμμετοχή των φοιτητών/τριών του μαθήματος με ερωτήσεις και παραδείγματα.   

Αξιολόγηση  

Η αξιολόγηση των φοιτητών/τριών προκύπτει αποκλειστικά από την απόδοσή του στην τελική εξέταση. Τονίζεται ότι η παρακολούθηση των διαλέξεων  είναι όχι μόνον υποχρεωτική, αλλά και αναγκαία για την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

 

Ιστοχώρος

Περισσότερα  

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -