Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
I. «Κοινωνική διαμαρτυρία, εξέγερση και επανάσταση στα προνεωτερικά Ιταλικά Κράτη» (13ος-18ος αι.) (ILL206)Γεράσιμος Παγκράτης
SEMINARIO DI STORIA E STORIOGRAFIA ITALIANA (ILL124)Gerassimos D. PAGRATIS
Αξιολόγηση της Μαθητικής Επίδοσης (ΤΕΚ 125)-Εκπαιδευτική Αξιολόγηση (ΠΔ 112) STUDENT ASSESSMENT (PPP242)Αθανάσιος Βέρδης
Εισαγωγή στην Αρχειακή Έρευνα (66ΙΤΑ090)Δάφνη Λάππα
ΙΙ. «Κοινωνική διαμαρτυρία, εξέγερση και επανάσταση στα προνεωτερικά Ιταλικά Κράτη» (13ος-18ος αι.) (ILL207)Γεράσιμος Παγκράτης
Ιστορία του Βενετικού Κράτους (66ΙΤΑ054)Δάφνη Λάππα
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ (ILL179)DOMENICA MINNITI-ΓΚΩΝΙΑ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΙΑΣ (ILL123)Γεράσιμος Παγκράτης
Σεμινάριο Παλαιογραφίας και Έκδοσης Ιστορικών Πηγών (ILL205)Γεράσιμος Παγκράτης
Υπολογιστική Γλωσσολογία (ILL137)Γεώργιος Μικρός