Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
SEMINARIO DI STORIA E STORIOGRAFIA ITALIANA (ILL124)Gerassimos D. PAGRATIS
Εισαγωγή στην Αρχειακή Έρευνα (66ΙΤΑ090)Δάφνη Λάππα
Ιστορία του Βενετικού Κράτους (66ΙΤΑ054)Δάφνη Λάππα
Λογοτεχνία του Λατινοκρατούμενου Ελληνισμού (66ITA109)Γεώργιος Πηλείδης
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΙΑΣ (ILL123)Γεράσιμος Παγκράτης
Υπολογιστική Γλωσσολογία (ILL137)Γεώργιος Μικρός