Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
I. «Κοινωνική διαμαρτυρία, εξέγερση και επανάσταση στα προνεωτερικά Ιταλικά Κράτη» (13ος-18ος αι.) (ILL206)Γεράσιμος Παγκράτης
SEMINARIO DI STORIA E STORIOGRAFIA ITALIANA (ILL124)Gerassimos D. PAGRATIS
Αξιολόγηση του Μαθητή στην Εκπαίδευση (ΤΕΚ 125)-Εκπαιδευτική Αξιολόγηση (ΠΔ 112) STUDENT ASSESSMENT (PPP242)Αθανάσιος Βέρδης
Εισαγωγή στην αρχειακή έρευνα (66ΙΤΑ090)Γεώργιος Πηλείδης
Εισαγωγή στην Αρχειακή Έρευνα (66ΙΤΑ090)Δάφνη Λάππα
ΙΙ. «Κοινωνική διαμαρτυρία, εξέγερση και επανάσταση στα προνεωτερικά Ιταλικά Κράτη» (13ος-18ος αι.) (ILL207)Γεράσιμος Παγκράτης
Ιστορία του Βενετικού Κράτους (66ΙΤΑ054)Δάφνη Λάππα
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ (ILL179)DOMENICA MINNITI-ΓΚΩΝΙΑ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΙΑΣ (ILL123)Γεράσιμος Παγκράτης
Σεμινάριο Παλαιογραφίας και Έκδοσης Ιστορικών Πηγών (ILL205)Γεράσιμος Παγκράτης
Υπολογιστική Γλωσσολογία (ILL137)Γεώργιος Μικρός