ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

Γεράσιμος Παγκράτης

Περιγραφή
Κύριος στόχος του Σεμιναρίου είναι η προώθηση της έρευνας για την ιστορία και την ιστοριογραφία της Ιταλίας από τους μεσαιωνικούς χρόνους μέχρι τις μέρες μας. 
Για τον σκοπό αυτό οργανώνονται κύκλοι συναντήσεων ανοιχτοί σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές του ΤΙΓΦ και της Φιλοσοφικής Σχολής του ΕΚΠΑ και σε κάθε ενδιαφερόμενο.

ΚΥΚΛΟΙ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ

Α΄: Πηγές της Ιταλικής Ιστορίας: η αξιοποίησή τους από τον Ιστορικό

Β΄: Ζητήματα της Ιταλικής Ιστορίας και Ιστοριογραφίας