Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Ζητήματα Μεθοδολογίας (ΠΜΣ Εθνομουσικολογία και Μουσική Ανθρωπολογία) (ΕΜΑ 011)Μαρία Παπαπαύλου
Ήχος, χώρος, μνήμη (ΕΜΑ 013)Παναγιώτης Πούλος
Μουσικές βιομηχανίες και δημοφιλής μουσική (MUSIC504)Ελένη Καλλιμοπούλου
Μουσική Ανθρωπολογία, Εθνομουσικολογία και Οπτικοακουστικά Μέσα (MUSIC493)Νίκος Πουλάκης