Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΑΠΗ-ΜΜΕ 2023-24: Ο ήχος και η μουσική σαν μέσο στην διαθεματική εκπαίδευση με χρήση νέων τεχνολογιών (MUSIC152)Αναστασία Γεωργάκη