Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Μεθοδολογία της επιτόπιας έρευνας (ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ) (MUSIC151)Μαρία Παπαπαύλου
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΑΠΗ-ΜΜΕ 2021-22: Ο ήχος και η μουσική σαν μέσο στην διαθεματική εκπαίδευση με χρήση νέων τεχνολογιών (MUSIC152)Αναστασία Γεωργάκη