Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Ανακοινώσεις Τμήματος Ιστορίας & Φιλοσοφίας της Επιστήμης (PHS365)Αριστείδης Χατζής
Γυναίκες στην Ιστορία της Επιστήμης (2015-2016) (PHS257)Φαίδρα Παπανελοπούλου
.
Επιστήμη και Θρησκεία (86Ε44 )Στέλιος Βιρβιδάκης - Μιχάλης Φιλίππου
.
Θέματα Επιστήμης, Τεχνολογίας και Κοινωνίας (86Ε33 )Serkan Karas
Θέματα Ιστορίας της Τεχνολογίας (86Ε03 )Serkan Karas
.
Θέματα Φιλοσοφίας των Μαθηματικών και της Λογικής (86Ε12 )Γιάννης Στεφάνου-Μιχάλης Φιλίππου
.
Ιστορία της Τεχνολογίας (86YI06 )Serkan Karas
.
Μαθηματική Λογική (Δ29) (PHS303)Κώστας Δημητρακόπουλος
Μεταφιλοσοφία (86Ε24)Στέλιος Βιρβιδάκης - Μιχάλης Φιλίππου
.
Οικονομία και Δίκαιο (PHS296)Αριστείδης Χατζής
Ομάδα Fractions (PHS161)Τάκης Τσουμάκης
Πολιτική Φιλοσοφία (PHS294)Αριστείδης Χατζής
Πρακτική Άσκηση ΙΦΕ/ΕΚΠΑ 2018-2019 (PHS362)Α. Τύμπας, Α. Δερμιτζάκη, Α. Δοξανάκη, Ι. Τηγάνη
.
Πρακτική Άσκηση ΜΙΘΕ Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2016 (PHS272)Αριστοτέλης Τύμπας
.
Πτυχιακή -- Τέλης Τύμπας (PHS304)Αριστοτέλης Τύμπας
Τα Μαθηματικά στο Δημοτικό (PHS112)ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ
Τίμαιος (reading group) (PHS342)Μιχάλης Σιάλαρος, Μιχάλης Φιλίππου
.
Ψυχολογία Μάθησης - Γνωστική Ψυχολογία 2016 (PHS261)Ξένια Βαμβακούση & Κωνσταντίνου Χρήστου
.