Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Ανακοινώσεις Τμήματος Ιστορίας & Φιλοσοφίας της Επιστήμης (PHS365)Αριστείδης Χατζής
Αριστοτέλης Περί Φύσεως (reading group) (PHS342)Μιχάλης Φιλίππου, Μιχάλης Σιάλαρος
Γυναίκες στην Ιστορία της Επιστήμης (2015-2016) (PHS257)Φαίδρα Παπανελοπούλου
Επιστήμη και Θρησκεία (86Ε44 )Στέλιος Βιρβιδάκης - Μιχάλης Φιλίππου
Θέματα Επιστήμης, Τεχνολογίας και Κοινωνίας (86Ε33 )Serkan Karas
Θέματα Ιστορίας της Τεχνολογίας (86Ε03 )Serkan Karas
Θέματα Φιλοσοφίας των Μαθηματικών και της Λογικής (86Ε12 )Γιάννης Στεφάνου-Μιχάλης Φιλίππου
Ιστορία της Τεχνολογίας (86YI06 )Serkan Karas
Μαθηματική Λογική (Δ29) (PHS303)Κώστας Δημητρακόπουλος
Μεταφιλοσοφία (86Ε24)Στέλιος Βιρβιδάκης - Μιχάλης Φιλίππου
Οικονομία και Δίκαιο (PHS296)Αριστείδης Χατζής
Ομάδα Fractions (PHS161)Τάκης Τσουμάκης
Πολιτική Φιλοσοφία (PHS294)Αριστείδης Χατζής
Τα Μαθηματικά στο Δημοτικό (PHS112)ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ
Ψυχολογία Μάθησης - Γνωστική Ψυχολογία 2016 (PHS261)Ξένια Βαμβακούση & Κωνσταντίνου Χρήστου