Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Greece and Rome: a historical survey (BAAG118)Νικόλαος Γιαννακόπουλος
Private associations and gymnasial associations in the ancient Greek cities (BAAG124)Νικόλαος Γιαννακόπουλος
The Greek Polis under Roman Rule (BAAG125)Νικόλαος Γιαννακόπουλος