ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΝΟΤΗΤΩΝ

 

Η  βυζαντινή κοινωνία εν τόπω και χρόνω. Χαρακτηριστικά και αντιθέσεις. Κοινωνικές τάξεις και κινητικότητα. 

Κοινωνία και Κράτος. Κοινωνία και δίκαιο. Θεσμοί και οικονομικά προνόμια.

Η μαρτυρία των πηγών και η πορεία της σύγχρονης έρευνας.