ΣΙ 66 ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΙΙΙ

Τριανταφυλλίτσα Μανιάτη-Κοκκίνη

Περιγραφή

Χειμερινό εξάμηνο

του Ακαδημαϊκού Έτους 2017-2018

 

Βυζαντινή κοινωνία: διαστρωμάτωση, κοινωνική δικαιοσύνη και ο οικονομικός παράγων. 

  

Byzantine society: Stratification, social justice and the economic factor.

 

 

ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ:

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ, ΑΞΙΩΜΑΤΑ-ΤΙΤΛΟΙ, ΞΕΝΟΙ, ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ, ΔΟΥΛΕΙΑ, ΓΥΝΑΙΚΑ, ΚΡΑΤΟΣ-ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΧΩΡΙΑ-ΠΟΛΕΙΣ, ΓΑΙΟΚΤΗΣΙΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ, ΤΟΚΟΣ, ΠΡΟΝΟΜΙΑ, ΘΕΣΜΟΙ, ΔΙΚΑΙΟ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

 

 

Συμπληρωματικά Στοιχεία:

Θα μελετηθούν ενδεικτικές πληροφορίες από τις γραπτές ιστορικές πηγές (με τη βοήθεια και της σύγχρονης βιβλιογραφίας) σχετικά με τη συγκρότηση, την ιεραρχία και την κινητικότητα των κοινωνικών τάξεων, με τη διαβάθμιση εισοδημάτων και προνομίων, καθώς και σχετικά με την κρατική παρέμβαση ή τη νομοθεσία υπέρ των οικονομικά ασθενέστερων και της κοινωνικής δικαιοσύνης. Για την καλύτερη κατανόηση της εποχής, θα επισημαίνονται τα κοινά ή συγκρίσιμα στοιχεία με τη μεσαιωνική δυτική ή τη μεταβυζαντινή και, κυρίως, την πολυφυλετική και παγκοσμιοποιημένη κοινωνία πλούσιων και φτωχών της εποχής μας.

Ενότητες

 

Η  βυζαντινή κοινωνία εν τόπω και χρόνω. Χαρακτηριστικά και αντιθέσεις. Κοινωνικές τάξεις και κινητικότητα. 

Κοινωνία και Κράτος. Κοινωνία και δίκαιο. Θεσμοί και οικονομικά προνόμια.

Η μαρτυρία των πηγών και η πορεία της σύγχρονης έρευνας.

Ημερολόγιο