Βασικό σενάριο Δ0: Μάθημα στο eClass

 Το Μάθημα στο eClass καλύπτει την ανάγκη για επικοινωνία με τους Φοιτητές.

Αποτελεί μία από τις δύο συνιστώστες των σεναρίων διδασκαλίας από απόσταση που ακολουθούν, επιτρέποντας παράλληλα την οργάνωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Περισσότερα...

Βασική υποδομή για την εξ αποστάσεως επικοινωνία με τους φοιτητές και την οργάνωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας (εκπαιδευτικό υλικό, εργασίες, ασκήσεις, κλπ) αποτελεί η πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης eClass του ΕΚΠΑ  (https://eclass.uoa.gr).

Όλα τα Μαθήματα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά θα πρέπει να διαθέτουν ψηφιακή παρουσία (ηλεκτρονικό μάθημα). Παράλληλα, μέσα από τα μαθήματα αυτά θα ανακοινώνεται στους φοιτητές ο τρόπος και η ώρα Τηλεμετάδοσης του Μαθήματος ή Ζωντανής Διδασκαλίας από Απόσταση. Ο διδάσκων κάθε μαθήματος θα μπορεί να επιλέγει τον καταλληλότερο, για τους φοιτητές του, το μάθημά του αλλά και τον ίδιο,  τρόπο Τηλεμετάδοσης του Μαθήματος ή Ζωντανής Διδασκαλίας από Απόσταση.

UoA eClass Βασικός Οδηγός
Σύνδεση - Χαρτοφυλάκιο Χρήστη
Δημιουργία μαθήματος στο eClass
Δημιουργία νέου μαθήματος στο eclass
Ρυθμίσεις μαθήματος στην πλατφόρμα eClass
Ανάρτηση & Διαχείριση Εκπαιδευτικού Υλικού
Διαχείριση εγγράφων στο eClass
Διαδικτυακή διδασκαλία και μάθηση