Σενάριο Δ5 : Ζωντανή διδασκαλία από απόσταση + Μάθημα στο eClassTo Σενάριο Δ5 απευθύνεται σε Μικρά ακροατήρια (<30 ατόμων). 

Το σενάριο αυτό αφορά πρωτίστως μεταπτυχιακά μαθήματα με μικρό ακροατήριο.

Πλατφόρμα: Τηλεσυνεργασίας (eClass - ΒΒΒ)

Περισσότερα...

Συνδυάζει:

  • Ζωντανή Διδασκαλία από Απόσταση του Μαθήματος
  • Μάθημα στο eClass + 

Χώρος: σπίτι ή το γραφείο 

Πλατφόρμα: Η ενσωματωμένη στο eClass υπηρεσίας Τηλεδιάσκεψης (ΒΒΒ) του ΕΚΠΑ.

Οδηγίες

Για ενεργοποίηση της σχετικής δυνατότητας, απαιτείται η αποστολή τυποποιημένου αιτήματος προς το eclass-tc@uoa.gr, όπου θα αναφέρεται ρητά ο τίτλος του μαθήματος, η διεύθυνση του μαθήματος στο eClass (π.χ,. https://eclass.uoa.gr/courses/NOC100) - copy + paste από τον browser), και το πλήθος των συμμετεχόντων.

ΕΚΠΑ Οδηγίες για δημιουργία Τηλεσυνεργασίας eClass BBB (Καθηγητής)