Σενάριο Δ4 : Ζωντανή Διδασκαλία από απόσταση + eClassTo Σενάριο Δ4 απευθύνεται σε μεσαία ακροατήρια (30 - 250 άτομα).

Yπηρεσίες: Skype for Business, Webex, Zoom, Google Meet

Περισσότερα...

Ετικέτες: Skype for Business, Webex, Zoom, Google Meet

Συνδυάζει:

  • Ζωντανή διδασκαλία του μαθήματος από το σπίτι ή το γραφείο 
  • Μάθημα στο eClass

Χώρος: Σπίτι ή γραφείο

Πλατφόρμες:

  • Skype for Business (μέχρι 250 συμμετέχοντες) με χρήση ιδρυματικού λογαριασμού (https://delos365.grnet.gr/)
  • Webex (μέχρι 100 συμμετέχοντες) (https://www.webex.com/)
  • Zoom (μέχρι 100 συμμετέχοντες). Για το διάστημα της κρίσης COVID-19, χωρίς χρονικό περιορισμό για λογαριασμούς που ανοίγονται με email στο uoa.gr  (https://www.zoom.us/
  • Google Meet (μέχρι 250 συμμετέχοντες) με χρήση ιδρυματικού λογαριασμού (https://accounts.google.com)

Οδηγίες

Οδηγίες και πληροφορίες για το Skype for Business (Κ.ΛΕΙ.ΔΙ.)

Κείμενο

Οδηγίες και πληροφορίες για το Webex (Κ.ΛΕΙ.ΔΙ)
ΕΚΠΑ Zoom - Οδηγίες για Καθηγητή
ΕΚΠΑ Zoom - Οδηγίες για Φοιτητές
ΕΚΠΑ Google Meet - Οδηγίες για Καθηγητή
ΕΚΠΑ Google Meet - Οδηγίες για Φοιτητές

Βίντεο

Οδηγίες Σύνδεσης και Πλοήγησης του Skype for Business (ΚΕΔΙΒΙΜ ΕΚΠΑ)

Οδηγίες για το πως θα συνδεθείτε στην υπηρεσία ΔΗΛΟΣ365, πως θα δημιουργήσετε μια σύσκεψη με την υπηρεσία Skype For Business και πως να διεξάγετε μια σύσκεψη.

ΚΕΔΙΒΙΜ ΕΚΠΑ

Δημιουργία διάλεξης με το Skype for Business (καθ. Ν. Αβούρης, Παν. Πατρών)
Διδασκαλία με Skype for Business (καθ. Ν. Αβούρης, Παν. Πατρών)