Σενάρια Σ1, Σ2: Ηλεκτρονική Συνεργασία

Για τις ανάγκες συνεργασίας στο πλαίσιο λειτουργίας και διοίκησης του Ιδρύματος θα αξιοποιηθεί η πλατφόρμα Συνεργασίας του ΕΚΠΑ (https://synergasia.uoa.gr/). Οι διαθέσιμοι τρόποι είναι οι εξής:

Σενάριο Σ1:  Χώρος ηλεκτρονικής Συνεργασίας στην πλατφόρμα (Συνεργάζομαι Συμμετέχω) + Ζωντανή Τηλεδιάσκεψη από το σπίτι ή το γραφείο μέσω της υπηρεσία Τηλεδιάσκεψης του ΕΚΠΑ που ενσωματώνεται στην πλατφόρμα Συνεργασίας του ΕΚΠΑ (https://synergasia.uoa.gr/).

Σενάριο Σ2: Χώρος ηλεκτρονικής Συνεργασίας στην πλατφόρμα (Συνεργάζομαι Συμμετέχω) + Ζωντανή Τηλεδιάσκεψη από το σπίτι ή το γραφείο μέσω της υπηρεσίας e:Presence. (Προτείνεται για συνέλευση Τμήματος)

Σενάριο Σ3:  Χώρος ηλεκτρονικής Συνεργασίας στην πλατφόρμα (Συνεργάζομαι Συμμετέχω) + Αξιοποίηση των ελεύθερα διαθέσιμων διαδικτυακών υπηρεσιών Τηλεδιασκέψεων και Ζωντανών Μεταδόσεων (Skype4Business, Webex).