Σενάριο Δ1:  Αξιοποίηση Βιντεοσκοπημένων Διαλέξεων + Μάθημα στο eClassΤο Σενάριο Δ1 καλύπτει την ανάγκη για μεγάλα ακροατήρια (>250).

Συνδυάζει Μάθημα στο eClass και αξιοποίηση των Βιντεοσκοπημένων Διαλέξεων του Μαθήματος από προηγούμενα έτη στην πλατφόρμα Delos.  Περισσότερα...

Το Σενάριο αφορά στα μαθήματα που βιντεοσκοπούνταν συστηματικά.

Ειδικότερα, συνδυάζει μάθημα στο eClass και αξιοποίηση των Βιντεοσκοπημένων Διαλέξεων του Μαθήματος από προηγούμενα έτη στην πλατφόρμα Delos (https://rec.uoa.gr/). 

Παράλληλα μπορούν να αξιοποιηθούν (στην κρίση του διδάσκοντος) τα υπάρχοντα πρότυπα Ανοικτά Ψηφιακά Μαθήματα του Ιδρύματος (https://opencourses.uoa.gr/).