Κεφάλαιο 6 - Δημιουργία Βιντεο-παρουσίασης

Ενότητες:

6.1 - Χρήση εφαρμογής Handbrake για μετατροπή αρχείων σε mp4 και trimming video.

6.2 - Δημιουργίας βιντεοπαρουσίασης με τη χρήση OBS.

6.3 - Δημιουργίας βιντεοπαρουσίασης με τη χρήση Google Meet.

6.4 - Δημιουργίας βιντεοπαρουσίασης με τη χρήση Powerpoint.

6.5 - Δημιουργίας βιντεοπαρουσίασης με τη χρήση Webex.

6.6 - Δημιουργίας βιντεοπαρουσίασης με τη χρήση Zoom.

6.7 - Δημιουργίας βιντεοπαρουσίασης με τη χρήση Xbox Game Bar.

6.8 - Δημιουργίας βιντεοπαρουσίασης με τη χρήση Openboard.

6.9 - Διαχωρισμός βίντεο σε δύο μέρη με την χρήση Avidemux;

 

Ενότητα 6.1 - Πώς μετατρέπω ένα βίντεο για ανάρτηση με την εφαρμογή Handbrake;

Η Ενότητα αυτή εκπαιδεύει έναν διαχειριστή περιεχομένου να μετατρέψει ένα οποιοδήποτε αρχείο βίντεο με στόχο να το μεταφορτώσει σε μεταγενέστερο στάδιο στην πλατφόρμα opendelos.

Η μετατροπή γίνεται με την χρήση της ελεύθερης εφαρμογής Handbrake, όπου ορίζονται συγκεκριμένες προδιαγραφές για το τελικό αρχείο ώστε να μπορεί να γίνει η μεταφόρτωση στην πλατφόρμα. Επίσης η εφαρμογή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μετατροπή αρχείου ώστε να μειωθεί το συνολικό μέγεθος ώστε να πληρούνται οι προϋποθέσεις της πλατφόρμας. 

Σημείωση: Ο χρήστης μπορεί να αφαιρέσει κομμάτια από την αρχή και το τέλος του αρχικού βίντεο, τα οποία δεν είναι απαραίτητα. Εναλλακτικά μπορείτε να χωρίσετε ένα βίντεο σε δύο μέρη για να μειωθεί το μέγεθος του.

 

Σημαντική πληροφορία: Το τελικό μέγεθος αρχείου προς ανάρτηση δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 700 Mb.

 

Ενότητα 6.1 - Πώς μετατρέπω ένα βίντεο για ανάρτηση με την εφαρμογή Handbrake;
Ενότητα 6.1 - Πώς μετατρέπω ένα βίντεο για ανάρτηση με την εφαρμογή Handbrake;
Ενότητα 6.1 - Πώς μετατρέπω ένα βίντεο για ανάρτηση με την εφαρμογή Handbrake;

 

Ενότητα 6.2 - Πώς θα φτιάξω μια πολυμεσική παρουσίαση με τη χρήση της εφαρμογής OBS;

Στόχος της ενότητας είναι η εξοικείωση του χρήστη με την δημιουργία μιας πολυμεσικής παρουσίασης διαφανειών, σε συνδυασμό με φωνή και βίντεο, με την χρήση της ελεύθερης εφαρμογής OBS.

Ο χρήστης μπορεί έπειτα να αναρτήσει/μεταφορτώσει το υλικό στο μάθημα του στην πλατφόρμα openDelos.

Σημαντική πληροφορία: Το τελικό μέγεθος αρχείου προς ανάρτηση δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 700 Mb.

 

Ενότητα 6.2 - Πώς θα φτιάξω μια πολυμεσική παρουσίαση με τη χρήση της εφαρμογής OBS;
Ενότητα 6.2 - Πώς θα φτιάξω μια πολυμεσική παρουσίαση με τη χρήση της εφαρμογής OBS;

 

Ενότητα 6.3 - Πώς θα φτιάξω μια πολυμεσική παρουσίαση με την χρήση Google Meet;

Στόχος της ενότητας είναι η εξοικείωση του χρήστη με την δημιουργία μιας πολυμεσικής παρουσίασης διαφανειών, σε συνδυασμό με φωνή και βίντεο.

Σε αυτή την ενότητα παρουσιάζεται η χρήση της πλατφόρμας τηλεδιασκέψεων Google Meet. Ο χρήστης μπορεί έπειτα να αναρτήσει/μεταφορτώσει το υλικό στο μάθημα του στην πλατφόρμα openDelos.

Σημαντική πληροφορία: Το τελικό μέγεθος αρχείου δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 700 Mb.

 

Ενότητα 6.3 - Πώς θα φτιάξω μια πολυμεσική παρουσίαση με την χρήση Google Meet;
Ενότητα 6.3 - Πώς θα φτιάξω μια πολυμεσική παρουσίαση με την χρήση Google Meet;
Ενότητα 6.3 - Πώς θα φτιάξω μια πολυμεσική παρουσίαση με την χρήση Google Meet;

 

Ενότητα 6.4 - Πώς θα φτιάξω μια πολυμεσική παρουσίαση με τη χρήση Powerpoint;

Στόχος της ενότητας είναι η εξοικείωση του χρήστη με την δημιουργία μιας πολυμεσικής παρουσίασης διαφανειών, σε συνδυασμό με φωνή, με την χρήση της εφαρμογής Microsoft Offiice Powerpoint.

Ο χρήστης μπορεί έπειτα να αναρτήσει/μεταφορτώσει το υλικό στο μάθημα του στην πλατφόρμα openDelos.

Σημαντική πληροφορία: Το τελικό μέγεθος αρχείου δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 700 Mb.

 

Ενότητα 6.4 - Πώς θα φτιάξω μια πολυμεσική παρουσίαση με την χρήση Powerpoint;
Ενότητα 6.4 - Πώς θα φτιάξω μια πολυμεσική παρουσίαση με την χρήση Powerpoint;

 

Ενότητα 6.5 - Πώς θα φτιάξω μια πολυμεσική παρουσίαση με τη χρήση Webex;

Στόχος της ενότητας είναι η εξοικείωση του χρήστη με την δημιουργία μιας πολυμεσικής παρουσίασης διαφανειών, σε συνδυασμό με φωνή και βίντεο, με την χρήση της πλατφόρμας τηλεδιασκέψεων Webex.

Ο χρήστης μπορεί έπειτα να αναρτήσει/μεταφορτώσει το υλικό στο μάθημα του στην πλατφόρμα openDelos.

Σημαντική πληροφορία: Το τελικό μέγεθος αρχείου δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 700 Mb.

 

Ενότητα 6.5 - Πώς θα φτιάξω μια πολυμεσική παρουσίαση με τη χρήση Webex;
Ενότητα 6.5 - Πώς θα φτιάξω μια πολυμεσική παρουσίαση με τη χρήση Webex;

 

Ενότητα 6.6 - Πώς θα φτιάξω μια πολυμεσική παρουσίαση με τη χρήση Zoom;

Στόχος της ενότητας είναι η εξοικείωση του χρήστη με την δημιουργία μιας πολυμεσικής παρουσίασης διαφανειών, σε συνδυασμό με φωνή και βίντεο, με την χρήση της πλατφόρμας τηλεδιασκέψεων Zoom.

Ο χρήστης μπορεί έπειτα να αναρτήσει/μεταφορτώσει το υλικό στο μάθημα του στην πλατφόρμα openDelos.

Σημαντική πληροφορία: Το τελικό μέγεθος αρχείου δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 700 Mb.

 

Ενότητα 6.6 - Πώς θα φτιάξω μια πολυμεσική παρουσίαση με τη χρήση Zoom;
Ενότητα 6.6 - Πώς θα φτιάξω μια πολυμεσική παρουσίαση με τη χρήση Zoom;
Ενότητα 6.6 - Πώς θα φτιάξω μια πολυμεσική παρουσίαση με τη χρήση Zoom;

 

Ενότητα 6.7 - Πώς θα φτιάξω μια πολυμεσική παρουσίαση με τη χρήση της εφαρμογής Xbox Game Bar;

Στόχος της ενότητας είναι η εξοικείωση του χρήστη με την δημιουργία μιας πολυμεσικής παρουσίασης διαφανειών, σε συνδυασμό με φωνή και βίντεο.

Σε αυτή την ενότητα παρουσιάζεται η χρήση της εφαρμογής Xbox Game bar. Ο χρήστης μπορεί έπειτα να αναρτήσει/μεταφορτώσει το υλικό στο μάθημα του στην πλατφόρμα openDelos.

Σημαντική πληροφορία: Το τελικό μέγεθος αρχείου δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 700 Mb.

 

Ενότητα 6.7 - Πώς θα φτιάξω μια πολυμεσική παρουσίαση με τη χρήση της εφαρμογής Xbox Game Bar;
Ενότητα 6.7 - Πώς θα φτιάξω μια πολυμεσική παρουσίαση με τη χρήση της εφαρμογής Xbox Game Bar;
Ενότητα 6.7 - Πώς θα φτιάξω μια πολυμεσική παρουσίαση με τη χρήση της εφαρμογής Xbox Game Bar;

 

Ενότητα 6.8 - Πώς θα φτιάξω μια πολυμεσική παρουσίαση με την εφαρμογή Openboard;

Στόχος της ενότητας είναι η εξοικείωση του χρήστη με την δημιουργία μιας παρουσίασης σχεδίασης με πενάκι Η/Υ, σε συνδυασμό με φωνή.

Σε αυτή την ενότητα παρουσιάζεται η χρήση της ελέυθερης εφαρμογής Openboard. Ο χρήστης μπορεί έπειτα να αναρτήσει/μεταφορτώσει το υλικό στο μάθημα του στην πλατφόρμα openDelos. 

Σημαντική πληροφορία: Το παραγώμενο αρχείο βίντεο είναι μορφής wmv. Για την ανάρτηση στην πλατφόρμα χρειάζεται επιπρόσθετα η μετατροπή του σε μορφή mp4 με την εφαρμογή Handbrake, όπως περιγράφεται στην Ενότητα 6.1.

 

Ενότητα 6.8 - Πώς θα φτιάξω μια πολυμεσική παρουσίαση με την εφαρμογή Openboard;
Ενότητα 6.8 - Πώς θα φτιάξω μια πολυμεσική παρουσίαση με την εφαρμογή Openboard;
Ενότητα 6.8 - Πώς θα φτιάξω μια πολυμεσική παρουσίαση με την εφαρμογή Openboard;

 

Ενότητα 6.9 - Πώς θα διαχωρίσω ένα βίντεο σε δύο μέρη με την χρήση της εφαρμογής Avidemux;

Στόχος της ενότητας είναι η εξοικείωση του χρήστη με την χρήση της ελεύθερης εφαρμογής Avidemux με στόχο τον διαχωρισμό ενός βίντεο σε ένα ή περισσότερα μέρη. Ο χρήστης μπορεί να χωρίσει ένα βίντεο σε διάρκεια, το οποίο δεν πληρεί τις προϋποθέσεις μεταφόρτωσης της πλατφόρμας, σε πάνω από ένα μέρη. 

 

Σημείωση: Ο χρήστης μπορεί να αφαιρέσει κομμάτια από την αρχή και το τέλος του αρχικού βίντεο, τα οποία δεν είναι απαραίτητα.

 

Σημαντική πληροφορία: Το τελικό μέγεθος αρχείου προς ανάρτηση δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 700 Mb.

 

Ενότητα 6.9 - Πώς θα διαχωρίσω ένα βίντεο σε δύο μέρη με την χρήση της εφαρμογής Avidemux;
Ενότητα 6.9 - Πώς θα διαχωρίσω ένα βίντεο σε δύο μέρη με την χρήση της εφαρμογής Avidemux;
Ενότητα 6.9 - Πώς θα διαχωρίσω ένα βίντεο σε δύο μέρη με την χρήση της εφαρμογής Avidemux;