Εργαλεία Ενημέρωσης, Επικοινωνίας και Συνεργασίας

Η πλατφόρμα Open eClass μπορεί να λειτουργήσει ως ένα δυναμικό  περιβάλλον μάθησης και αλληλεπίδρασης χωρίς χωροχρονικούς περιορισμούς καθώς παρέχει πολλαπλές δυνατότητες ενημέρωσης, επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ των συμμετεχόντων. Στην ενότητα αυτή παρουσιάζεται αναλυτικά ο τρόπος αξιοποίησης των εργαλείων ενημέρωσης επικοινωνίας και συνεργασίας (Aνακοινώσεις, Hμερολόγιο, Iστολόγιο, Forum, Συζητήσεις, Μηνύματα, Ομάδες, Forum, Wiki) που διαθέτει κάθε ηλεκτρονικό μάθημα.

 

Ανακοινώσεις

Εισαγωγή στο εργαλείο Ανακοινώσεις.pptx
Προσθήκη ανακοίνωσης.pptx
Επεξεργασία ανακοίνωσης.pptx
Απόκρυψη και επανεμφάνιση ανακοίνωσης.pptx
Διαγραφή ανακοίνωσης.pptx

   

Εισαγωγή στο εργαλείο Ανακοινώσεις.pdf
Προσθήκη ανακοίνωσης.pdf
Επεξεργασία ανακοίνωσης.pdf
Απόκρυψη και επανεμφάνιση ανακοίνωσης.pdf
Διαγραφή ανακοίνωσης.pdf

 

Ημερολόγιο

Εισαγωγή στο εργαλείο Ημερολόγιο.pptx
Προσθήκη γεγονότος.pptx
Επεξεργασία γεγονότος.pptx
Απόκρυψη επανεμφάνιση γεγονότος.pptx
Διαγραφή γεγονότος.pptx

    

Εισαγωγή στο εργαλείο Ημερολόγιο.pdf
Προσθήκη γεγονότος.pdf
Επεξεργασία γεγονότος.pdf
Απόκρυψη επανεμφάνιση γεγονότος.pdf
Διαγραφή γεγονότος.pdf

   

 

Μηνύματα

Εισαγωγή στο εργαλείο Μηνύματα.pptx
Αποστολή μηνύματος.pptx
Διαγραφή μηνύματος.pptx

      

Εισαγωγή στο εργαλείο Μηνύματα.pdf
Αποστολή μηνύματος.pdf
Διαγραφή μηνύματος.pdf

     

 

Κουβεντούλα

To εργαλείο Κουβεντούλα.pptx
Το εργαλείο Κουβεντούλα.pdf

    

 

Ομάδες Χρηστών

Εισαγωγή στο εργαλείο Ομάδες Χρηστών.pptx
Δημιουργία νέας ομάδας χρηστών.pptx
Δημιουργία πολλαπλών νέων ομάδων χρηστών.pptx
Επεξεργασία ρυθμίσεων ομάδας.pptx

  

Εισαγωγή στο εργαλείο Ομάδες Χρηστών.pdf
Δημιουργία νέας ομάδας χρηστών.pdf
Δημιουργία πολλαπλών νέων ομάδων χρηστών.pdf
Επεξεργασία ρυθμίσεων ομάδας.pdf

 

Wiki

Εισαγωγή στο εργαλείο Wiki.pptx
Δημιουργία wiki.pptx
Επεξεργασία wiki.pptx

   

Εισαγωγή στο εργαλείο Wiki.pdf
Δημιουργία wiki.pdf
Επεξεργασία wiki.pdf