Όνομα Άσκησης Ρυθμίσεις άσκησης
Δοκιμαστική άσκηση (Μία ερώτηση ανά σελίδα χωρίς επιστροφή σε προηγούμενες ερωτήσεις) 

Στο πλαίσιο της εξοικείωσης με το εργαλείο των "Ασκήσεων" καλείστε να εκτελέσετε την παρακάτω δοκιμαστική άσκηση. Στόχος είναι να εξοικειωθείτε με τη διαδικασία ωστε να αποφύγετε τυχόν προβλήματα κατα τη διάρκεια της εξέτασης. 

Έναρξη: 28-05-2021 09:00
Δοκιμαστική άσκηση (Μία ερώτηση ανά σελίδα με δυνατότητα πλοήγησης ) 

Στο πλαίσιο της εξοικείωσης με το εργαλείο των "Ασκήσεων" καλείστε να εκτελέσετε την παρακάτω δοκιμαστική άσκηση. Στόχος είναι να εξοικειωθείτε με τη διαδικασία ωστε να αποφύγετε τυχόν προβλήματα κατα τη διάρκεια της εξέτασης. 

Έναρξη: 28-05-2021 09:00
Χρήση χημικών συμβόλων 

Γράψτε τον κώδικα latex μεταξύ των συμβόλων \( ... \\)

Αν θέλετε πολλές γραμμές είναι καλύτερο να το γράψετε μεταξύ των \\[ ... \\] ή \$\$ ... \$\$.

Γράψτε τα χημικά σύμβολα με χρήση του συμβόλου \ce

Παραδείγματα:

  • Το \(\ce{HCl}\) διίσταται στο νερό όπως παρακάτω:

    \(\ce{H2O + HCl <=> H3O+ + Cl-}\) Το πληκτρολογήσαμε δίνοντας \(\ce{H2O + HCl <=> H3O+ + Cl-}\\)

  • \(\ce C_p[\ce{H2O(l)}]=\pu{75.3 J // mol K}\) Το πληκτρολογήσαμε δίνοντας \(\ce C_p[\ce{H2O(l)}]=\pu{75.3 J // mol K}\\)
Έναρξη: 02-06-2020 12:08
Χρήση μαθηματικών συμβόλων 

Γράψτε τον κώδικα LaTeX μεταξύ των συμβόλων \( ... \\)

Αν θέλετε πολλές γραμμές είναι καλύτερο να το γράψετε μεταξύ των \\[ ... \\] ή \$\$ ... \$\$.

Παραδείγματα.

  • Εξίσωση του Euler : \(e^{\pi*i}+1=0\) (το πληκτρολογήσαμε δίνοντας \(e^{\pi*i}+1=0\\)
  • Όταν \(a \ne 0\) και η διακρίνουσα \(D \neq 0 \) η εξίσωση \(ax^2 + bx + c = 0\) έχει 2 πραγματικές ρίζες που δίνονται από τη σχέση $$x = {-b \pm \sqrt{b^2-4ac} \over 2a}$$

για το παραπάνω πληκτρολογήσαμε: Όταν \\(a \ne 0\\) και η διακρίνουσα \\(D \neq 0 \\) η εξίσωση \\(ax^2 + bx + c = 0\\) έχει 2 πραγματικές ρίζες που δίνονται από τη σχέση \$\$x = {-b \pm \sqrt{b^2-4ac} \over 2a}\$\$

Έναρξη: 01-06-2020 15:01