Σεμινάρια

Το Οδοντοφατνιακό κάταγμα. Ν. Λυγιδάκη

 

Οδοντογενείς Λοιμώξεις  | Γ. Μητσόπουλος 

Κύστεις | Ν. Κολόμβος 

Καλοήθεις όγκοι. Ε. Καλφαρέντζος

 

Ορθογναθική χειρουργική. Ι. Ιατρού

Ορθογναθική χειρουργική. Ι. Ιατρού

 

Αναπλαστικές Τεχνικές | Ο. Σχοινοχωρίτη 

Σύνοψη Τραυματιολογίας . Βασικές γνώσεις τραυματιολογίας για τον Οδοντίατρο | Δ. Δέσκος 

Σχιστίες. Ν. Λυγιδάκη 

 

Χειρουργικές παθήσεις ΚΓΔ. Λ. Γκουτζάνης

 

Κακοήθεις όγκοι | Χ. Περισανίδης 

Τραυματισμός νεύρου. Α. Μυλωνάς

 

Παθήσεις ιγμορείου. Κ. Χούπης

 

 

 

 

Παθήσεις Σιαλογόνων Αδένων | Ν. Παπαδογεωργάκης 

Αναπλήρωση