Γναθοπροσωπική Χειρουργική ΙΙ

Καθηγητής Χρήστος Περισανίδης, Αναπλ. Καθηγήτρια Ν. Λυγιδάκη

Περιγραφή

Το μάθημα περιλαμβάνει σεμιναριακές παραδόσεις.

Ακολουθούν οι θεματικές ενότητες, οι οποίες αντιστοιχούν σε κάθε σεμιναριακή παράδοση και σημειώνεται όπου έχει αναρτηθεί η παρουσίαση περιστατικού του μαθήματος.

Λόγω των έκτακτων συνθηκών οι παραδόσεις θα πραγματοποιηθούν εξ΄ αποστάσεως από Πέμπτη 02/04/2020.

Σκοπός

Η απόκτηση γνώσεων σχετικών με την θεραπεία χειρουργικών παθήσεων της Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής.

Στόχοι

Ο φοιτητής στο τέλος του 10ου εξαμήνου θα πρέπει:
1. Να γνωρίζει την χειρουργική θεραπεία  των καταγμάτων του σπλαχνικού κρανίου.
2. Να γνωρίζει την χειρουργική θεραπεία των ορθογναθικών ανωμαλιών.
3. Να γνωρίζει την χειρουργική θεραπεία των καλοήθων και κακοήθων όγκων της στοματογναθικής περιοχής.
4. Να γνωρίζει την χειρουργική θεραπεία των σιαλογόνων αδένων.
5. Να γνωρίζει την χειρουργική θεραπεία των παθήσεων της ΚΓΔ.

Περιεχόμενο

Τραυματιολογία ; Ορθογναθική Χειρουργική ;Ογκολογία ;Σιαλογόνοι αδένες ; Σχιστίες; Στοματική και Γναθοπροσωπική Χειρουργική στα παιδιά; Χειρουργικές παθήσεις ; Κροταφογναθικής Διάρθρωσης.

Μέθοδοι διδασκαλίας
  • Σεμινάρια σε ομάδες.
  • Κλινική άσκηση.
  • Νοσοκομειακή παρακολούθηση.
Κριτήρια επιτυχούς περάτωσης
  • Παρακολούθηση του 80% των σεμιναρίων
  • Επιτυχής περάτωση των απαιτήσεων της κλινικής άσκησης.
  • Επιτυχής τελική εξέταση.