Παραδόσεις

Εμβιομηχανική των Εμφυτευμάτων | Λ. Ποδαρόπουλος 

 

Αξιολόγηση Ασθενούς |Λ. Γκουτζάνης 

 

Ακτινολογικός Έλεγχος | Ν. Μητσέα

 

Χειρουργική Τοποθέτηση / Ειδικές Τεχνικές| Δ. Καλύβας

 

Σχέδιο Θεραπείας  | K.Σέργης , Λ. Γκουτζάνης

 

Χρόνος Τοποθέτησης και Φόρτισης Εμφυτευμάτων | Σ. Πελεκάνος, Λ. Γκουτζάνης 

Αναπλαστικές Τεχνικές | Χ. Περισανίδης

 

 

Διευθέτηση Μαλακών Ιστών | Σ. Βασιλόπουλος

 

Προσθετική Αποκατάσταση Ολικής Νωδότητας - άνω | Η. Καρκαζής 

Προσθετική Αποκατάσταση Ολικής Νωδότητας - κάτω | Η. Καρκαζής

 

 

Προσθετική Αποκατάσταση Αισθητικής Ζώνης | Σ. Κούρτης - Κ. Σέργης 

 

 Προσθετική Αποκατάσταση Μερικής Νωδότητας | Σ. Κούρτης 

Επιπλοκές Τοποθέτησης Εμφυτευμάτων | Ν. Λυγιδάκη 

 

Περιεμφυτευματίτιδα | Ι. Καρούσης