Εμφυτεύματα ΙΙ

Καθηγητής Χ. Περισανίδης , Αναπλ. Καθηγητής Λ. Γκουτζάνης

Περιγραφή

Το μάθημα περιλαμβάνει διαλέξεις.

Ακολουθούν οι θεματικές ενότητες, οι οποίες αντιστοιχούν σε κάθε σεμιναριακή παράδοση και σημειώνεται όπου έχει αναρτηθεί η παρουσίαση του μαθήματος.

Δείτε ΕΔΩ αναλυτικότερες οδηγίες για το μάθημα.

Προστατεύονται όλα τα δικαιώματα
Σκοπός

Η εξοικείωση του φοιτητή με τις καθιερωμένες πλέον αρχές της οστεοενσωμάτωσης, τις αρχές της χειρουργικής που την διέπουν, τη βιολογία των ιστών που περιβάλλουν τα οστεοενσωματούμενα εμφυτεύματα, καθώς και τις βασικές αρχές προσθετικής αποκατάστασης με την βοήθεια των εμφυτευμάτων. Ιδιαίτερη προσοχή δίδεται στις ενδείξεις και αντενδείξεις τοποθέτησης των εμφυτευμάτων, στο σχέδιο θεραπείας, το βαθμό δυσκολίας της χειρουργικής και προσθετικής αντιμετώπισης

Στόχοι

Ο φοιτητής στο τέλος του 9ου εξαμήνου θα πρέπει:

1. Να γνωρίζει τις βιολογικές αρχές της οστεοενσωμάτωσης καθώς και τη βιολογική συμπεριφορά των εμφυτεμάτων.

2. Να γνωρίζει τις ομοιότητες και διαφορές των περιοδοντικών και των περιεμφυτευματικών ιστών.

3. Να γνωρίζει τις ενδείξεις και αντενδείξεις εφαρμογής των οστεοενσωματούμενων εμφυτευμάτων.

4. Να επιλέγει τις περιπτώσεις που μπορεί να θεραπευτούν με εμφυτεύματα και να επιλέγει το κατάλληλο σχέδιο θεραπείας.

5. Να εκτιμά τον βαθμό δυσκολίας μιας επιεμφυτευματικής αποκατάστασης.

6. Να αξιολογεί το ιατρικό ιστορικό των ασθενών.

7. Να είναι ικανός να αξιολογεί ακτινολογικά τις περιπτώσεις ασθενών που θα αποκατασταθούν με οστεοενσωματούμενα εμφυτεύματα.

8. Να γνωρίζει θεωρητικά την χειρουργική τεχνική τοποθέτησης εμφυτευμάτων καθώς και τις ειδικές χειρουργικές τεχνικές.

9. Να γνωρίζει την αποκατάσταση της ολικής και μερικής νωδότητας με εμφυτεύματα.

10. Να γνωρίζει την αποκατάσταση του οστού μετά την τοποθέτηση των εμφυτευμάτων.

11. Να γνωρίζει την περιεμφυτευματίτιδα.

12. Να γνωρίζει την διατήρηση και την μακροχρόνια πρόγνωση των εμφυτευμάτων.

Μέθοδοι διδασκαλίας

Διαλέξεις.

Κριτήρια επιτυχούς περάτωσης
  • Παρακολούθηση του 80% των παραδόσεων.
  • Επιτυχής τελική εξέταση.