Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Διαδίκτυο των Πραγμάτων (IoT) (DIND141)Παναγιώτης Γκόνης
Προγραμματισμός Συστήματος (DIND145)Κώστας Βασιλάκης
Ρομποτική και Εφαρμογές (DIND140)Φώτης Ν. Κουμπουλής, Νικόλαος Δ. Κούβακας
Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων (DIND146)Δήμητρα Παπαδάκη
Τεχνολογίες Εφαρμογών Διαδικτύου (DIND144)Λάμπρος Σαράκης
Τεχνοοικονομική Ανάλυση και Μελέτες (DIND142)Δημήτρης Κατσιάνης
Χρηματοοικονομική Λογιστική & Διοίκηση (DIND143)Γιώργος Μακρυγιαννάκης
Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος (DIND155)Νικόλαoς Ασημάκης