Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Ανάλυση / Σχεδίαση Συστημάτων Λογισμικού (DIN108)Αναστάσιος Λιαπάκης
Διαχείριση Έργων (DIND126)Κάκια Παναγίδη
Διαχείριση Συστημάτων & Δικτύων (DIND121)Διονύσης Ξενάκης
Δίκτυα Δεδομένων - Υπολογιστών (DIND124)Δημήτρης Τσόλκας
Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων (DIND115)Χριστίνα Μορφάκη
Έξυπνα Δίκτυα Ενέργειας (Smart grid) (DIND147)Παναγιώτης Γκόνης
Επικοινωνίες Μικρής Εμβέλειας (DIND119)Σαράκης Λάμπρος
Λειτουργικά Συστήματα (DIND118)Γιώργος Παπαδημητρίου
Σεμινάριο Labview (DIND120)Κατέβας Νικόλαος
Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου (DIND117)Φώτης Κουμπουλής, Μαρία Τζαμτζή
Συστήματα Επικοινωνιών (DIND123)Μπίθας Πέτρος
Τεχνική Ελεγκτική (DIND127)Γεώργιος Λιόντος