Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Άλγεβρα και Εφαρμογές (DIN103)καθηγ. Χρήστος Γ. Μασούρος
Ανάλυση / Σχεδίαση Συστημάτων Λογισμικού (DIN108)Αναστάσιος Λιαπάκης
Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός (DIN106)Αναστάσιος Λιαπάκης
Διοίκηση και Λήψη Αποφάσεων (DIN104)Δημήτριος Γ. Φραγκούλης
Ηλεκτρονική & Ηλεκτρικά Κυκλώματα (DIN102)Παπαδόπουλος Κων/νος
Μικροοικονομική (DIN101)Δ. Κατσιάνης
Σεμινάριο Matlab (DIN107)Πέτρος Μπίθας
Σήματα και Συστήματα (DIN109)Ασημάκης Ν.