Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Αρχιτεκτονική Υπολογιστών (DIND107)Γιώργος Παπαδημητρίου
Διακριτά Μαθηματικά (DIND111)Μαρία Τζαμτζή
Διοίκηση Καινοτομίας και Τεχνολογίας (DIND108)Χριστίνα Μορφάκη
Δομές Δεδομένων & Τεχνικές Προγραμματισμού (DIND149)Γιώργος Αλεξανδρίδης
Μαθηματικά ΙΙ (DIND113)Τζαμτζή Μαρία
Πιθανότητες και Στατιστική (DIND110)Μπίθας Πέτρος
Σεμινάριο Python (DIND125)Γεώργιος Αλεξανδρίδης
Στατιστικά Πακέτα (DIND116)
Φυσική ΙΙ (Ηλεκτρομαγνητισμός, Οπτική) (DIND112)Φώτης Ν. Κουμπουλής, Νικόλαος Δ. Κούβακας