Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Y5203 - Τεχνική Γεωλογία (Y5203) Σταυροπούλου Μαρία
ΓΕΝΕΣΗ ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΩΝ (GEOL247)Στέφανος Κίλιας(Συντονιστής), Ιωάννης Μήτσης, Μιχάλης Σταματάκης, Χαράλαμπος Βασιλάτος
ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΤΕΤΑΡΤΟΓΕΝΟΥΣ & ΑΡΧΑΙΟΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ (GEOL118)Ευελπίδου Νίκη (Συντονιστής), Σκυλοδήμου Σκυλοδήμου, Καρκάνη Ελεάνα
Γεωλογία Τεχνικών Έργων (ΒΟ113) (GEOL178)Σταυροπούλου Μαρία
Γεωτεχνικές Κατασκευές (GEOL174) Μαρία Σταυροπούλου
ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ ΙΖΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΙΖΗΜΑΤΟΓΕΝΩΝ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ (GEOL189)ΑΡΙΑΔΝΗ ΑΡΓΥΡΑΚΗ
Διερεύνηση του Εσωτερικού της Γης (GEOL244)Παναγιώτης Παπαδημητρίου, Νικόλαος Βούλγαρης, Ιωάννης Κασσάρας, Γεώργιος Καβύρης
Ε7213 Υπόγεια Υδραυλική (GEOL129)Αλεξόπουλος Απόστολος, Μανώλης Σκούρτσος, Μανώλης Ανδρεαδάκης
Εδαφομηχανική - Βραχομηχανική (GEOL171)Μαρία Σταυροπούλου
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ-ΑΣΤΙΚΗ ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ (GEOL119)Νίκη Ευελπίδου, Άννα Καρκάνη
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ (GEOL102)Α. ΑΡΓΥΡΑΚΗ
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΙΚΡΟΠΑΛΑΙΟΝΤΟΛΟΓΙΑ (GEOL253)Καθηγ. Μαρία Τριανταφύλλου, Καθηγ. Ασημίνα Αντωναράκου, Επικ. Καθηγ. Μαργαρίτα Δήμιζα
Εφαρμοσμένη και Τεχνική Σεισμολογία (GEOL233)Νικόλαος Βούλγαρης, Παναγιώτης Παπαδημητρίου, Βασιλική Κουσκουνά, Ιωάννης Κασσάρας, Γεώργιος Καβύρης, Κυριακή Παύλου
Ηφαιστειολογία (GEOL223)Κωνσταντίνος Κυριακόπουλος
ΙΖΗΜΑΤΟΓΕΝΕΙΣ ΛΕΚΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (GEOL295)Γεώργιος Αναστασάκης, Χαρά Ντρίνια, Γιώργος Κοντακιώτης
ΚΑΡΣΤΙΚΗ ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ-ΑΡΧΕΣ ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΊΑΣ(Ε5207) (GEOL124)ΕΔΙΠ Δρ. Χ. Σκυλοδήμου
ΜΑΚΡΟΣΕΙΣΜΙΚΗ (GEOL138)Βασιλική Κουσκουνά
ΜΟΝΤΕΛΑ ΓΕΝΕΣΗΣ ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΩΝ - ΜΕΡΟΣ Α' (GEOL239)Μαρία Οικονόμου
ΠΑΛΑΙΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΣΠΟΝΔΥΛΩΤΩΝ (GEOL216)Σωκράτης Ρουσιάκης, Γεώργιος Λύρας, Ελίζαμπεθ Σταθοπούλου
Πετρογένεση Πυριγενών Πετρωμάτων (GEOL224)Κωνσταντίνος Κυριακόπουλος
Πετρογένεση Πυριγενών Πετρωμάτων και Οφιολιθικών Συμπλεγμάτων (Ε6209)Κ. Μαυρογόνατος Ε.Δ.Π - Α. Μαγκανάς, Καθηγ. - Π. Πομώνης, Αναπλ. Καθηγ - Κ. Κυριακόπουλος, Καθηγ.
Πετρολογία Μεταμορφωμένων Πετρωμάτων (Υ4201) (GEOL217)Δημήτριος Κωστόπουλος
ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΣΕΙΣΜΩΝ (GEOL234)Παναγιώτης Παπαδημητρίου, Γεώργιος Καβύρης, Κυριακή Παύλου
ΡΥΠΑΝΣΗ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (GEOL145)Παναγιώτης Νάστος
ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΑ (GEOL137)Π. Παπαδημητριου, Ν. Βούλγαρης, Α. Τσελέντης, Β. Κουσκουνά, Ι. Κασσάρας, Γ. Καβύρης, Κ. Παύλου
Στρωματογραφία (GEOL188)Γεώργιος Αναστασάκης, Μαρία Τριανταφύλλου, Χαρά Ντρίνια, Νίκος Τσαπάρας
ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΛΙΘΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΠΛΑΚΩΝ - ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ (GEOL139)Βασιλική Κουσκουνά
Τεχνική Σεισμολογία - Μικροζωνική (GEOL101)Νικόλαος Βούλγαρης
Υ6202 Υδρογεωλογία (GEOL147)Επίκ. Καθ. Εμμανουήλ Σκούρτσος, Εμμανουήλ Ανδρεαδάκης ΕΤΕΠ, Ελίνα Καπουράνη ΕΤΕΠ
ΥΔΡΟΓΕΩΧΗΜΕΙΑ (GEOL141)ΑΡΙΑΔΝΗ ΑΡΓΥΡΑΚΗ
Φυσικές Καταστροφές, Τμήμα Νοσηλευτικής, Π.Μ.Σ. «Διαχείριση Κρίσεων, Μαζικών Καταστροφών & Επειγουσών Καταστάσεων» (GEOL227)Κωνσταντίνος Κυριακόπουλος
ΦΥΣΙΚΗ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ (GEOL165)Παναγιώτης Νάστος