Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Y5203 - Τεχνική Γεωλογία (Y5203) Σταυροπούλου Μαρία
ΓΕΝΕΣΗ ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΩΝ (GEOL247)Στέφανος Κίλιας(Συντονιστής), Ιωάννης Μήτσης, Μιχάλης Σταματάκης
ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΤΕΤΑΡΤΟΓΕΝΟΥΣ & ΑΡΧΑΙΟΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ (GEOL118)Ευελπίδου Νίκη (Συντονιστής), Σκυλοδήμου Σκυλοδήμου, Καρκάνη Ελεάνα
Γεωλογία Τεχνικών Έργων (ΒΟ113) (GEOL178)Σταυροπούλου Μαρία
Γεωλογική Κληρονομιά (E8205) Μαρία Τριανταφύλλου, Χ. Ντρίνια, Ε. Κοσκερίδου, Γ. Μπαθρέλλος
Γεωτεχνικές Κατασκευές (GEOL174)Μαρία Σταυροπούλου
ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ ΙΖΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΙΖΗΜΑΤΟΓΕΝΩΝ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ (GEOL189)ΑΡΙΑΔΝΗ ΑΡΓΥΡΑΚΗ
Διδακτική των Γεωλογικών και Περιβαλλοντικών Γεωεπιστημών (GEOL289)Ασημίνα Αντωναράκου, Χαρά Ντρίνια, Μαρία Ψυχογιού, Ολγα Κουμουτσάκου
Διερεύνηση του Εσωτερικού της Γης (GEOL244)Παναγιώτης Παπαδημητρίου, Νικόλαος Βούλγαρης, Ιωάννης Κασσάρας, Γεώργιος Καβύρης
Ε7213 Υπόγεια Υδραυλική (GEOL129)Αλεξόπουλος Απόστολος, Μανώλης Σκούρτσος, Μανώλης Ανδρεαδάκης
Εδαφομηχανική - Βραχομηχανική (GEOL171)Μαρία Σταυροπούλου
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ-ΑΣΤΙΚΗ ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ (GEOL119)Νίκη Ευελπίδου, Γκουρνέλος Θεόδωρος, Γιώργος Μπαθρέλλος
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ (GEOL102)Α. ΑΡΓΥΡΑΚΗ
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΙΚΡΟΠΑΛΑΙΟΝΤΟΛΟΓΙΑ (GEOL253)Καθηγ. Μαρία Τριανταφύλλου, Καθηγ. Ασημίνα Αντωναράκου, Επικ. Καθηγ. Μαργαρίτα Δήμιζα
Εφαρμοσμένη και Τεχνική Σεισμολογία (GEOL233)Νικόλαος Βούλγαρης, Παναγιώτης Παπαδημητρίου, Βασιλική Κουσκουνά, Ιωάννης Κασσάρας, Γεώργιος Καβύρης, Κυριακή Παύλου
Εφαρμοσμένη, Αναλυτική και Περιβαλλοντική Ορυκτολογία και Πετρολογία (GEOL232)Α. Μαγκανάς - Α. Κατερινόπουλος - Π. Βουδούρης - Α. Γκοντελίτσας - Μ. Τσίπουρα-Βλάχου - Μ. Κατή
Ηφαιστειολογία (GEOL223)Κωνσταντίνος Κυριακόπουλος
ΙΖΗΜΑΤΟΓΕΝΕΙΣ ΛΕΚΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (GEOL295)Γεώργιος Αναστασάκης, Χαρά Ντρίνια, Γιώργος Κοντακιώτης
Ιζηματολογία (GEOL199)Γιώργος Αναστασάκης, Χαρίκλεια Ντρίνια
ΚΑΡΣΤΙΚΗ ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ-ΑΡΧΕΣ ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΊΑΣ(Ε5207) (GEOL124)ΕΔΙΠ Δρ. Χ. Σκυλοδήμου, ΕΔΙΠ Δρ. Γ. Μπαθρέλλος,
ΜΑΚΡΟΣΕΙΣΜΙΚΗ (GEOL138)Βασιλική Κουσκουνά
ΜΟΝΤΕΛΑ ΓΕΝΕΣΗΣ ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΩΝ - ΜΕΡΟΣ Α' (GEOL239)Μαρία Οικονόμου
ΠΑΛΑΙΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΣΠΟΝΔΥΛΩΤΩΝ (GEOL216)Σωκράτης Ρουσιάκης, Γεώργιος Λύρας, Ελίζαμπεθ Σταθοπούλου
ΠΑΛΑΙΟΟΙΚΟΛΟΓΙΑ - ΟΙΚΟΣΤΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ (GEOL200)Χαρίκλεια Ντρίνια, Ευτέρπη Κοσκερίδου, Θεοδώρα Τσουρού, Γιώργος Κοντακιώτης, Γιώργος Λύρας, Ελιζαμπεθ Σταθοπούλου
Πετρογένεση Πυριγενών Πετρωμάτων (GEOL224)Κωνσταντίνος Κυριακόπουλος
Πετρογένεση Πυριγενών Πετρωμάτων και Οφιολιθικών Συμπλεγμάτων (GEOL222)Π. Κουτσοβίτης, Ε.Δ.Π - Α. Μαγκανάς, Καθηγ. - Π. Πομώνης, Επίκ. Καθηγ - Κ. Κυριακόπουλος, Καθηγ.
Πετρογενετικά ορυκτά και διεργασίες κρυστάλλωσης (GEOL231)Α. Μαγκανάς - Α. Κατερινόπουλος - Δ. Κωστόπουλος - Α. Γκοντελίτσας - Μ. Τσίπουρα-Βλάχου - Μ. Κατή
Πετρογραφία Ιζηματογενών Πετρωμάτων (GEOL229)Μαρία Τσίπουρα-Βλάχου, Μαριάννα Κατή
Πετρολογία Ιζηματογενών Πετρωμάτων (GEOL228)Μαρία Τσίπουρα-Βλάχου, Μαριάννα Κατή
Πετρολογία Μεταμορφωμένων Πετρωμάτων (Υ4201) (GEOL217)Δημήτριος Κωστόπουλος, Ανδρέας Μαγκανάς, Κων/νος Κυριακόπουλος, Παναγιώτης Πομώνης
ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΣΕΙΣΜΩΝ (GEOL234)Παναγιώτης Παπαδημητρίου, Γεώργιος Καβύρης
ΡΥΠΑΝΣΗ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (GEOL145)Παναγιώτης Νάστος
ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΑ (GEOL137)Π. Παπαδημητριου, Ν. Βούλγαρης, Α. Τσελέντης, Β. Κουσκουνά, Ι. Κασσάρας, Γ. Καβύρης, Κ. Παύλου
Στρωματογραφία (GEOL188)Γεώργιος Αναστασάκης, Μαρία Τριανταφύλλου, Χαρά Ντρίνια, Νίκος Τσαπάρας
ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΛΙΘΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΠΛΑΚΩΝ - ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ (GEOL139)Βασιλική Κουσκουνά
Τεχνική Σεισμολογία - Μικροζωνική (GEOL101)Νικόλαος Βούλγαρης
Υ6202 Υδρογεωλογία (GEOL147)Επίκ. Καθ. Εμμανουήλ Σκούρτσος
ΥΔΡΟΓΕΩΧΗΜΕΙΑ (GEOL141)ΑΡΙΑΔΝΗ ΑΡΓΥΡΑΚΗ
Φυσικές Καταστροφές, Τμήμα Νοσηλευτικής, Π.Μ.Σ. «Διαχείριση Κρίσεων, Μαζικών Καταστροφών & Επειγουσών Καταστάσεων» (GEOL227)Κωνσταντίνος Κυριακόπουλος
ΦΥΣΙΚΗ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ (GEOL165)Παναγιώτης Νάστος