Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
(ΙΦΕΤ/ Μεταπτυχιακό) Θέματα Ιστορίας των Μαθηματικών ()Γιάννης Χριστιανίδης, Μιχάλης Σιάλαρος
Heidegger, "Είναι και χρόνος" (μεταπτυχιακό σεμινάριο-εργαστήριο) (ΣΦ 00)Παναγιώτης Θανασάς
Hume_Enquiry (PHS367)Βάσω Κιντή
Kριτική της Κριτικής Δύναμης (PHS419)Στέλιος Βιρβιδάκης
Science, Technology, Society (ΙΦΕΤ/STS) -- 2019-2020 Winter Semester  (PHS341)Aristotle Tympas
Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία (PHS284)Βασίλης Καρασμάνης - Θανάσης Γκατζάρας
ΑΡΧΑΙΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ: ΘΕΩΡΙΕΣ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ (ΙΦΕΤ) (PHS345)Αικατερίνη Ιεροδιακόνου
Ασυμμετρία (PHS322)Βάσω Κιντή
Γκάνταμερ και φιλοσοφική ερμηνευτική (ΣΦ12)Παναγιώτης Θανασάς
Επιστήμη και Τέχνη (Μεταπτυχιακό μάθημα) (PHS408)Ελένη Γέμτου
Ερμηνευτική (PHS259)Χρυσόστομος Μαντζαβίνος
Θέματα Φιλοσοφίας της Γλώσσας: Ζητήματα προτασιακής ενότητας (PHS266)Ελένη Μανωλακάκη
Θέματα Φιλοσοφίας της Γλώσσας: Ποικιλίες της τροπικότητας (ΣΦ5)Ελένη Μανωλακάκη
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, 18ΟΣ -20ΟΣ ΑΙΩ (PHS428)Σταύρος Δρακόπουλος
Ιστορία της Τεχνολογίας (ΙΦΕΤ) -- Εαρινό Εξάμηνο 2018-2019 & 2019-2020 (PHS371)Αριστοτέλης Τύμπας
Κείμενα Αρχαίας και Μεσαιωνικής Φιλοσοφίας: Τα Φυσικά του Αριστοτέλη (ΣΦ11)Μιχάλης Σιάλαρος, Μιχάλης Φιλίππου
Λογική (PHS252)Κώστας Δημητρακόπουλος
Μεθοδολογία της Ιστορίας της Τέχνης (PHS268)Ελένη Γέμτου
ΜΠΣ Θέματα Φιλοσοφίας της Γλώσσας: Θεμελιώδεις Θεωρίες της Πρότασης (PHS372)Ελένη Μανωλακάκη
ΝΕΟΤΕΡΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ (ΥΦ5)Αντώνης Χατζημωυσής
Νεότερη Φιλοσοφία - μεταπτυχιακό (PHS321)Γιάννης Στεφάνου
Περιβάλλον, Τεχνοεπιστήμες και Διακυβέρνηση: Από την Ιστορία σε ζητήματα Πολιτικής και Αειφορίας (PHS343)Ευστάθιος Αραποστάθης
Φιλοσοφία Επιστήμης Ι (PHS275)Χρυσόστομος Μαντζαβίνος
Φιλοσοφία της Γλώσσας - μεταπτυχιακό (PHS280)Γιάννης Στεφάνου
Φιλοσοφία της Επιστήμης (PHS269)Βάσω Κιντή
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ: ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΒΑΝΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ (ΥΦ6 Κατ' Επιλογήν Υπ)ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΩΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ (PHS384)Αντώνης Χατζημωυσής
Φιλοσοφικοί Διάλογοι (PHS264)Χρυσόστομος Μαντζαβίνος
Ψηφιακές Σπουδές (PHS378)Μανώλης Πατηνιώτης