Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Αυτονομία της Σχολικής Μονάδας και Διοίκηση του Ανθρωπίνου Δυναμικού της (PPP706)Γιώργος Παπακωνσταντίνου / Ιωάννης Ρουσσάκης / Σοφία Αναστασίου / Εμμανουήλ Κουτούζης
Ηγεσία και Ποιότητα στη Διοίκηση Σχολικών Μονάδων - ΣΑΜΑΡΑ (PPP850)Αντωνία Σαμαρά
Ιστορία της Διοίκησης στην εκπαίδευση (Π.Μ.Σ. Πολιτική, Διοίκηση και Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση) (PPP613)Δημήτριος Φωτεινός
Κοινωνιολογία των Οργανισμών και Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού (PPP818)Αντιγόνη-Άλμπα Παπακωνσταντίνου
Μεθοδολογία Έρευνας στην Εκπαιδευτική Πολιτική και Διοίκηση (PPP808)Αντιγόνη-Άλμπα Παπακωνσταντίνου, Αθανάσιος Βέρδης, Εμβαλωτής Αναστάσιος
Μεταπτυχιακό στη διοίκηση της εκπαίδευσης (PPP445)Γεώργιος Παπακωνσταντίνου
Πρακτική Άσκηση: Ποιοτική έρευνα (PPP835)Αντιγόνη-Άλμπα Παπακωνσταντίνου