Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Βιοχημική και Μοριακή Φαρμακολογία (PHARM223)Αγγελική Κουρουνάκη και Ανδρέας Παπαπετρόπουλος
Μέθοδοι Βιβλιογραφικής Αναζήτησης (PHARM222)Γιώργος Λαμπρινίδης
ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΙΙ (PHARM230)Νικόλαος Λουγιάκης, Ιωάννης Κωστάκης, Γεώργιος Φυτάς
Φασματοσκοπικές Μέθοδοι (PHARM201)Εμμανουήλ Μικρός