Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Βιοχημική και Μοριακή Φαρμακολογία (PHARM223)Αγγελική Κουρουνάκη και Ανδρέας Παπαπετρόπουλος
Μέθοδοι Βιβλιογραφικής Αναζήτησης (PHARM222)Γιώργος Λαμπρινίδης
ΠΜΣ: Στρατηγική Σύνθεσης Φαρμακομορίων  (PHARM 133)Καθηγητής Ανδρέας Τσοτίνης, Αναπλ. Καθηγητής Γρ. Ζωίδης, Επικ. Καθηγητής Ιωά. Κωστάκης, Επικ. Καθηγητής Ιωά. Παπαναστασίου
ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Ι (PHARM253)Ιωάννης Κωστάκης, Νικόλαος Λουγιάκης, Αντώνιος Κολοκούρης
ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΙΙ (PHARM230)Νικόλαος Λουγιάκης, Ιωάννης Κωστάκης, Αντώνιος Κολοκούρης
Φασματοσκοπικές Μέθοδοι (PHARM201)Εμμανουήλ Μικρός