Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Ηλεκτρονική Δομή και Ιδιότητες της Ύλης (PHYS108)Νικόλαος Στεφάνου
Θερμοδυναμική των Πλεγματικών Ατελειών (PHYS173)Παναγιώτης Βαρώτσος και Νικόλαος Σαρλής
Νανοδομές και Βιοϋλικά (PHYS272)Κ. Σιμσερίδης, Ι. Λελίδης
Φασματοσκοπικές Μέθοδοι Χαρακτηρισμού Υλικών (PHYS171)Βλάσιος Λυκοδήμος και Αντώνιος Παπαθανασίου
Φυσική Ημιαγωγικών Διατάξεων (μεταπτυχιακό) (PHYS182)Σ. Γαρδέλης, Ε. Ροδίτη
Φυσική Στερεού Φλοιού της Γης (μεταπτυχιακό) (10ΕΚ511)Ν. Σαρλής, Ε. Σκορδάς